81617.jpg

Ungdomslokal.fi – en ny gemenskap för unga på Discord

07.04.2022 kl. 17:23
Ungdomslokal.fi är en ny online-ungdomslokal med verksamhet på svenska för unga i åldern 13–20. Målet är att stärka ungas välmående genom att erbjuda en lättillgänglig, kravlös och trygg gemenskap på nätet. 

På bilden: Ungdomsledarna Bettina Stenbäck och Kim Kärkkäinen. Foto: Jonas Jernström

Många ungdomar saknar en gemenskap, framförallt efter pandemin. Ungdomslokal.fi är ett nytt forum där unga kan umgås och hitta vänner från hela Svenskfinland. 

Den nya verksamheten är möjlig tack vare ett samarbete mellan Svenska folkskolans vänner (SFV), Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Folkhälsan. Det gemensamma intresset är att göra en satsning på ungdomars välbefinnande. Det är första gången det finns en svenskspråkig digital ungdomslokal som är öppen alla vardagar.

– SFV:s mål är att skapa en positiv förändring som motkraft till samhälleliga utmaningar. Genom ungdomslokal.fi bidrar vi till möjligheten för unga att i en trygg, digital miljö vara delaktiga och känna samhörighet, även under den pågående pandemin. På sikt hoppas vi förstås att det minskar ensamheten som vi vet att många unga upplever just nu, säger Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för fri bildning på SFV.
 

Anna-Karin Öhman på SFV är glad över att ungdomarna är med och skapar innehållet i ungdomslokal.fi.

På ungdomslokal.fi hittar man det nya forumet som finns på plattformen Discord. Ungdomslokal.fi öppnar måndagen den 11 april, klockan 14.

– Vi vill göra ungdomsarbete där var ungdomarna finns, säger Bettina Stenbäck, ungdomsledare på Folkhälsan som jobbar operativt med det nya finlandssvenska satsningen.

Ungdomslokal.fi fungerar i praktiken på samma sätt som en fysisk ungdomslokal. Då lokalen är öppen kan man umgås och spela med varandra och tillsammans med ungdomsledarna. Lokalen har öppethållningstider då ungdomsledare är på plats. Vuxennärvaron är viktig.

– När vi tidigare jobbat digitalt med unga har vi fått mycket feedback om att vuxnas närvaro får alla att lugna sig och bemöta varandra som riktiga personer, säger ungdomsledaren Kim Kärkkäinen.

Ungdomledarna Bettina Stenbäck och Kim Kärkkäinen hälsar alla 13-20-åringar varmt välkomna till ungdomslokal.fi

Öppet varje vardag

Ungdomslokalen hållet öppet måndagar och tisdagar klockan 14–17, onsdagar och torsdagar klockan 14–20 och fredagar klockan 14–21. Ibland kommer det även att ordnas program på lördagar.

– Vi behöver skapa den digitala ungdomslokalen tillsammans med unga. Ungdomslokal.fi är ett forum där unga själva medverkar i utformningen och innehållet, säger ungdomsledaren Yvonne Nyberg.

Discord är en av världens populäraste tjänster för gruppkommunikation. Discord är ett gratisprogram och går att ladda ner på både dator och telefon. Programmet ger möjlighet att umgås, tala, chatta eller videochatta i realtid i så kallade servrar som kan liknas vid digitala rum.

För att unga skall hitta till ungdomslokal.fi kommer budet att spridas främst via sociala medier och via skolor.