82091.jpg

SFV Changemaker ger unga verktyg att göra skillnad

09.05.2022 kl. 08:46
Nu lanseras SFV Changemaker – ett kostnadsfritt mentorprogram på svenska i Finland för samhällsengagerade unga. Programmet är en kombination av utbildning och mentorskap inom socialt entreprenörskap. Unga i åldern 18–25 som vill påverka samhället och göra en skillnad kan nu ansöka om att komma med.

Genom mentorprogrammet SFV Changemaker vill Svenska folkskolans vänner (SFV) ge ungdomar verktyg och möjligheter att skapa en social positiv förändring och utveckla något som är till nytta för andra.  

– Många ungdomar har en stark önskan att påverka och skapa förändring. Programmet är ett bra sätt att engagera sig, få konkreta verktyg och stöd för att komma vidare mot sitt mål. Man behöver inte ha en färdig idé för att kunna ansöka om att komma med, men gärna brinna för en viss samhällsfråga, säger Anna-Karin Öhman, sektorsansvarig för fri bildning inom SFV. 
 
Engagemanget kan handla om allt från miljöfrågor eller demokrati, till att förebygga psykisk ohälsa och ensamhet bland unga. Nya kontaktytor mellan äldre och unga och digital inkludering är också möjliga ämnesområden. 
 
 – Det kan vara en stor samhällsfråga eller en mindre lokal utmaning på den egna hemorten, berättar Anna-Karin Öhman.
 
Mentorprogrammet är ett samarbete mellan SFV och Ashoka, som tidigare har genomfört samma typ av program i Sverige tillsammans med stiftelsen Raoul Wallenberg Academy. Organisationen Ashoka är världens största nätverk för sociala entreprenörer och changemakers. 
 
De ungdomar som antas till programmet får en egen mentor via Ashokas och SFV:s nätverk. SFV har bland annat engagerat finlandssvenska mentorer från näringslivet och den sociala sektorn – personer som har ett samhälleligt engagemang och ett starkt driv. 
 
– För oss är det viktigt att lyfta fram de svenskspråkiga unga i Finland. Kartläggningar visar att det inom socialt entreprenörskap i Finland inte finns speciellt många aktiva finlandssvenskar med bland entreprenörerna. Det här hoppas vi kunna ändra på, säger Anna-Karin Öhman.
 
En changemaker – samhällsförändrare – är en person som identifierat en samhällsutmaning och agerar för att lösa den, ofta med nya metoder och ett innovativt tillvägagångssätt. 
 
– De förenande faktorerna för unga changemakers är empati, kreativitet, självledarskap, samarbetsförmåga, handlingskraft och förmåga att tänka kritiskt, berättar Anna-Karin Öhman.
 
Sociala entreprenörer värdesätter samhällsinverkan högre än att skapa vinst. Det finns sociala entreprenörer inom alla sektorer i samhället, till exempel inom välmående, klimatfrågor, utbildning. 
  
Anna-Karin Öhman hoppas att unga tar vara på chansen att få vara med och påverka samhället, och samtidigt vara med om en personlig utvecklingsresa. Det är möjligt att delta i programmet vid sidan av studier eller arbete. För dem som bor utanför huvudstadsregionen finns det möjlighet att ansöka om resebidrag och ersättning för övernattning. 
 
Ansökningarna till programmet ska skickas in senast den 23 juni. Det slutliga beskedet om vem som får en plats ges inom juni månad.
 
Förutom att unga själva kan ansöka till programmet, kan personer i näromgivningen – till exempel föräldrar, lärare och ungdomsledare – nominera ungdomar. 
 
– Jag uppmuntrar alla vuxna att vara alerta och nominera de ungdomar som har ett engagemang för en samhällsfråga. Det här är en stor möjlighet för dem att agera för en samhällsfråga de brinner för, med stöd av en mentor.
 
Ansöknings- och nomineringsblanketter finns på SFV Changemakers webbsida www.sfv.fi/changemaker.
 
Till SFV Changemakers webbsida

Kort fakta om SFV Changemaker

Vad: Ett utbildnings- och mentorprogram i socialt entreprenörskap, innovation och ledarskap.
För vem: Samhällsengagerade unga i åldern 18–25. Sammanlagt 15–20 deltagare väljs ut till programmet.
Hur: Deltagarna får en egen mentor som stödjer den unga att utveckla sitt ledarskap och utveckla lösningar på en samhällsutmaning. Ungdomarna får också utbildning och blir en del av Ashokas globala nätverk av changemakers.
När: Programmet startar hösten 2022. Ansökningar tas emot fram till den 23 juni.
Arrangörer: SFV (www.sfv.fi) och Ashoka (www.ashoka.org), världens största nätverk för sociala entreprenörer och changemakers.


PRESSMEDDELANDE - får publiceras fritt

Helsingfors den 9 maj 2022