Frågor och svar om sångtävlingen Caj Ehrstedts pris


Vem kan tävla om Caj Ehrstedts pris?
Caj Ehrstedts pris är en sångtävling. Priset är avsett för en finlandssvensk sångare (en svenskspråkig finländsk medborgare) som före tävlingstidens utgång inte fyllt 30 år. Priset ges i genren klassisk musik och gäller således inte pop- eller jazzmusik.

Vad vinner man? Delas det ut andra och tredje pris?
I tävlingen delas ut endast ett pris. Prissumman är 5000 euro. Hedersomnämnanden kan även delas ut.

Vad är tidtabellen för Caj Ehrstedts pris?
Tävlingen återkommer inte årligen, utan vanligtvis med 3-4 års mellanrum. Sångtävlingen utlyses i dagstidningarna och på webben vanligtivs i oktober-november. Priset delas ut på SFV:s vår- och utdelningsfest påföljande april. De senaste gångerna har vinnaren även uppträtt på festen.

Hur går tävlingen till?
Deltagarna skickar in en fritt formulerad ansökan med cv. Till ansökan bifogas en cd eller ett USB-minne med fyra bidrag, som definieras i tävlingsinstruktionen.

Måste jag spela in mitt bidrag i studio?
Nej. Prisjuryn kan avgöra dina sångarkvaliteter även från inspelningar som tekniskt sett inte är fulländade. Men det lönar sig ända att satsa lite på inspelningsförhållandena. Stå inte i ett tomt, ekande rum, sjung i en ordentlig mikrofon (nuförtiden finns mycket bra utrustning för inspelning t.ex. på telefoner) och stå tillräckligt nära, dock utan att det uppstår distortion.

Jag sjöng mycket bättre på en videoupptagning. Kan jag skicka in den i stället?
Nej. Prisjuryn tar ställning enbart till sång, inte till uppträdanden. Videoupptagningar skulle försätta tävlandena i olika utgångspunkter. Men det går ganska enkelt att ta ut ljudet från videoinspelningar. Be någon teknikskt bevandrad att göra det, om du behöver hjälp. Du kan också kontakta redaktion@sfv.fi.