Frågor och svar om sångtävlingen Caj Ehrstedts pris


Vem kan tävla om Caj Ehrstedts pris?
Caj Ehrstedts pris är en sångtävling. Priset är avsett för en finlandssvensk sångare (en svenskspråkig finländsk medborgare) som före tävlingstidens utgång inte fyllt 30 år. Priset ges i genren klassisk musik och gäller således inte pop- eller jazzmusik.

Vad vinner man? Delas det ut andra och tredje pris?
I tävlingen delas ut endast ett pris. Prissumman är 5000 euro. Juryn kan även dela ut hederspris och hedersomnämnanden.

Vad är tidtabellen för Caj Ehrstedts pris?
Tävlingen återkommer inte årligen, utan vanligtvis med 3-4 års mellanrum. Sångtävlingen utlyses i media och på webben vanligtivs i oktober-november. Priset delas ut på SFV:s vår- och utdelningsfest påföljande april. Vinnaren har även uppträtt på festen.

Hur går tävlingen till?
Deltagarna skickar in en fritt formulerad ansökan med cv och fyra sånginspelningar, som definieras i tävlingsinstruktionen. Man kan använda en filöverföringstjänst, eller skicka in en CD eller en USB-sticka.

Måste jag spela in mitt bidrag i studio?
Nej. Prisjuryn kan avgöra dina sångarkvaliteter även från inspelningar som tekniskt sett inte är fulländade. Men det lönar sig ända att satsa lite på inspelningsförhållandena. Stå inte i ett tomt, ekande rum, sjung i en ordentlig mikrofon (nuförtiden finns mycket bra utrustning för inspelning t.ex. på telefoner) och stå tillräckligt nära, dock utan att det uppstår distortion.

Jag sjöng mycket bättre på en videoupptagning. Kan jag skicka in några Youtubelänkar i stället?
Nej. Prisjuryn tar ställning enbart till sång, inte till uppträdanden. Videoupptagningar skulle försätta tävlandena i olika utgångspunkter. Men det går ganska enkelt att ta ut ljudet från videoinspelningar. Be någon teknikskt bevandrad att göra det, om du behöver hjälp. Du kan också kontakta redaktion@sfv.fi.

Vem var Caj Ehrstedt?
Caj Ehrstedt (1937–2015) utbildade sig till folkskollärare vid seminariet i Nykarleby. Under studietiden tog han lektioner i sång av Georg Tarvos. Efter lärarexamen 1960 fortsatte han att studera sång för Jorma Huttunen och Antti Koskinen i Helsingfors. Ehrstedt deltog vid Klemetti-institutets nationella sångtävling (sedermera sångtävlingen i Villmanstrand) år 1964 och avgick med segern. Därefter fortsatte han att studera i såväl Stockholm (Martin Öhman) som i Milano (Tomaso Jappelli, Arturo Merlini och Elisabeta Pistolesi).

Hans operadebut i Finland ägde rum vid Nationaloperan i september 1964 som Rodolfo i Puccinis opera La Bohème. Debutkonsert år 1966. År 1969 fick Ehrstedt anställning vid Kungliga Teatern i Stockholm och två år senare knöts han till Den Norske Operas fasta solistgarde.

Ehrstedt framträdde även som oratorie- och passionssolist samt lied- och romanssångare främst i Norden. Se in inspelning från 1991 - Youtube. Ehrstedt gav ut flera LP- och CD-skivor. Efter sin pensionering från Osloscenen 1991 verkade han som körledare och pedagog. År 2009 utkom Leif Nysténs biografi över Ehrstedt med titeln Rampljus.