Tidigare mottagare av Fredrika Runeberg-stipendiet
 

 

2023 Petra Lahti
2022 Gunilla Luther-Lindqvist
2021 HelsinkiMissio - HelsingforsMission
2020 Sjuksköterskeföreningen i Finland 

2019

Christina Gestrin
2018 Tidskriften Astra
2017 Laura Londén, bitr. generalsekreterare, FN
2016 Heidi Lunabba, bildkonstnär
2015 Jeanette Björkqvist, journalist
2014 Gunvor Brettschneider, sjuksköterska, socialsköterska, mag. i samhällsvetenskaper 
2013 Anne Salovaara-Kero, pol.mag
2012 Hilkka Olkinuora, präst, journalist
2011 Astrid Thors, jur.kand, riksdagsledamot
2010 Gun Oker-Blom, fil.mag, MA
2009 Christina Lång, pol.mag
2008 Elly Sigfrids, sacr.min.kand, hedersdoktor
2007 Maria Sundblom, fil.mag, teol.kand.
2006 Eva Biaudet, riksdagsledamot
2005 Marianne Käcko, barnträdgårdslärare
2004 Mirjam Kalland, docent, ped.dr
2003 Elsa Westerholm, författare
2002 Astrid Segersven, familjerådgivare
2001 Märta Tikkanen, författare
2000 Kristina och Fjalar Holmqvist
1999 Nytte Ekman, sjuksköterska, ordf. för NADA Hope rf
1998 Birgitta Boucht, författare
1997 Marianne Ivars, frilansjournalist
1996 Elisabeth Rehn, människorättsrapportör
1995 Merete Mazzarella, fil.dr
1994 Ebba Jacobsson, socionom
1993 Ann-Mari Häggman, fil.dr
1992 Yvonne Hoffman, författare
1991 Birgitta Vikström, lärare
1990 Paula Wilson, pol.mag
1989 Ann-Charlotte Elo
1988 Siv Their
1987 Gisela Gästrin