Topeliuspriset (publicistpriset) - tidigare prismottagare

Listan är alfabetiskt sorterad. Medlemmarna i SFV och SFV:s understödsförening, samt medlemmarna i Finlands Svenska Publicisförbund kan nominera till priset då nomineringstiden pågår.

 

Efternamn Förnamn År Tillägsinformation Pris
Ahlskog Henning 1996   Topeliuspriset
Appel Erik 1967   Publicistpriset
Backström Carita 1986   Publicistpriset
Berggren Camilla 2010   Topeliuspriset
Björkqvist Jeanette 2017   Topeliuspriset
Bonsdorff von Henrik 1958   Publicistpriset
Bruun Staffan 2009   Topeliuspriset
Buchert Peter 2022   Topeliuspriset
Dahl Viveka 2011   Topeliuspriset
Elg Harry 1961   Publicistpriset
Gardberg Annvi 2019   Topeliuspriset
Gartz Astrid 1983   Publicistpriset
Granberg Jan 2007 med Ann-Christine Schevelew Topeliuspriset
Gustafsson Olga 1993   Topeliuspriset
Hagman Kaj 1968   Publicistpriset
Hanf Kerstin 1974   Publicistpriset
Hietikko Marko 2018   Topeliuspriset
Höglund Anita 1979 med Knud Möller Publicistpriset
Högnäs Tor 1977   Publicistpriset
Jernström Frank 1959   Publicistpriset
Jungar Jonas 2008   Topeliuspriset
Kankkonen Stig 1985   Publicistpriset
Kevin Pelle 1976   Publicistpriset
Kevin Torbjörn 2001   Topeliuspriset
Knus-Galán Minna 2012   Topeliuspriset
Kronvall Kerstin 2006   Topeliuspriset
Kvist Wilhelm 2020   Topeliuspriset
Laurén Anna-Lena 2003   Topeliuspriset
Lindqvist Mardy 1999   Topeliuspriset
Lindroos Kjell 2004   Topeliuspriset
Lindström Liselott 2021   Topeliuspriset
Lodenius Peter 1995   Topeliuspriset
Melin Olav S. 1998   Topeliuspriset
Möller Knud 1979 med Anita Höglund Publicistpriset
Nya Åland   1982   Publicistpriset
Nyberg Eva 1980   Publicistpriset
Orre Annika 2013   Topeliuspriset
Othman Henrik 2016   Topeliuspriset
Reuter Cita 2002   Topeliuspriset
Rosenlund Marcus 2015   Topeliuspriset
Sahlgren Karl 1973   Publicistpriset
Salmén Leif 1984   Publicistpriset
Schevelew Ann-Christine 2007 med Jan Granberg Topeliuspriset
Selén Lena 1991   Topeliuspriset
Sevón Enzio 1962   Publicistpriset
Sjöström Leif 1992   Topeliuspriset
Stagnäs Mayvor 1994   Topeliuspriset
Stara Sofie 2023   Topeliuspriset
Stoltzmann Jessica 2014   Topeliuspriset
Stormbom Nils-Börje 1964   Publicistpriset
Strandén Sven 2005   Topeliuspriset
Studentbladet   1988   Publicistpriset
Svensson Hasse 1972   Publicistpriset
Thölix Birger 1971   Publicistpriset
Torvalds Ole 1957   Publicistpriset
Torvalds Meta 1975   Publicistpriset
Torvalds Nils 2000   Topeliuspriset
Tulikoura Melita 1990   Publicistpriset
Wahlström Erik 1989   Publicistpriset
Wallén Göran 1987   Publicistpriset
Westman Juhani 1970   Publicistpriset
Widén Gustaf 1981   Publicistpriset
Zilliacus Benedict 1965   Publicistpriset
Österholm Peik 1997   Topeliuspriset