SFV:s tidigare pris- och medaljmottagare

Sorteringen är alfabetisk enligt efternamn.
I listan ingår inte Topeliuspriset (Publicistpriset) och svensklärarprisen
 

Efternamn

Förnamn

PRIS/MEDALJ

År

Titel

Ort

Info

Adolfsson

Marie-Louise

Folkbildningsmedaljen

1998

fil.mag

Helsingfors

 

Adolfsson

Rolf

Folkbildningsmedaljen

1998

försäkringsdirektör

Lovisa

 

Ahlbeck

Rafael

Folkbildningsmedaljen

1970

lektor

Nykarleby

 

Ahlbäck

Olav

Hagforsmedaljen

1983

professor

Malax

 

Ahlfors

Bengt

Kulturpriset

1992

författare, regissör

Helsingfors

 

Ahlnäs

Birgit

Hagforsmedaljen

1989

lärare

Varkaus

 

Ahlnäs

Benita

Folkbildningsmedaljen

2007

bibliotekarie

Borgå

 

Ahlnäs

Håkan

Folkbildningsmedaljen

2015

bildkonstnär

Nykarleby

 

Ahlroth

Susanne

Hagforsmedaljen

2019

överinspektör

Helsingfors

 

Ahlskog

Matts

Hagforsmedaljen

1995

 

Karleby

 

Ahlskog

Suzanne

Hagforsmedaljen

2003

initiativtagare: Swedish Finn Historical Society

Seattle

separat

Ahlskog

Jonas

Folkbildningsmedaljen

2014

doktorand

Åbo

 

Ahlstrand

Tor

Folkbildningsmedaljen

1985

redaktör

Oravais

 

Allardt

Erik

Kulturpriset

1982

professor

Helsingfors

 

Allardt-Ekelund

Karin

Kulturpriset

1975

fil.dr

Borgå

 

Allén

Hjördis

Folkbildningsmedaljen

1975

sockenråd

Vanda

 

Alm

Iris

Folkbildningsmedaljen

1977

folkskollärare

Kimito

 

Aminoff

Margareta

Hagforsmedaljen

1982

ombudsman

Helsingfors

 

Andersén

Matts

Hagforsmedaljen

2009

rektor

Vasa

 

Andersin

Hans

Hagforsmedaljen

2007

professor

Helsingfors

 

Anderson

Karl G.

Folkbildningsmedaljen

1964

skolföreståndare

Gamlakarleby

 

Andersson

Otto

Folkbildningsmedaljen

1963

professor

Åbo

 I silver

Andersson

Otto

Kulturpriset

1966

professor

Åbo

 

Andersson

Erik

Folkbildningsmedaljen

1981

agrolog

Pernå

 

Andersson

Paul

Hagforsmedaljen

1983

cigarettmästare

Jakobstad

 

Andersson

Elnes

Folkbildningsmedaljen

1985

orkesterledare

Östersundom

 

Andersson

Erik

Hagforsmedaljen

1990

agrolog

Pernå

 

Andersson

Elis

Folkbildningsmedaljen

1991

mästerspelman

Jeppo/Jakobstad

 

Andersson

Sven

Folkbildningsmedaljen

1994

lantbrukare

Lappträsk

 

Andersson

Anita och Harry

Folkbildningsmedaljen

1997

 

Esbo

 

Andersson

Erik

Hagforsmedaljen

2002

professor

Åbo

 

Appelberg

Bertel

Folkbildningsmedaljen

1966

professor

Helsingfors

 

Appelgren

Arne

Folkbildningsmedaljen

1980

fil.dr h c

Vasa

 

Appelgren

Tove

Kulturpriset

2016

dramtiker, regissör

Helsingfors

 

Appelö

Lennart

Folkbildningsmedaljen

1964

skolföreståndare

Kaskö

 

ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN

 

Folkbildningsmedaljen

1966

 

 

 

Arranto

Jouko

Hagforsmedaljen

2015

läkare

Uleåborg

 

Asplund

Karin

Folkbildningsmedaljen

1968

fru

Dragsfjärd

 

Asplund

Birgit

Folkbildningsmedaljen

1994

lärare

Dalsbruk

 

Asplund

Göran

Hagforsmedaljen

2001

jordbrukare

Pernå

 

Aurén

Birgitta

Folkbildningsmedaljen

2016

biblioteksråd

Vasa

 

Axén

Lars

Folkbildningsmedaljen

1988

rådman

Kristinestad

 

Back

Pehr

Folkbildningsmedaljen

1972

skolföreståndare

Helsingfors/Borgå

 

Backa

Peter

Folkbildningsmedaljen

2008

landsbygdsutvecklare

Pensala

 

Backas

Albert

Folkbildningsmedaljen

1976

skolföreståndare

Oravais/Helsingfors

 

Backholm

Börje

Folkbildningsmedaljen

1977

socionom

Vasa

 

Backholm

Börje

Folkbildningspriset

1985

socionom

Sundom

 

Backlund

Maj-Len

Hagforsmedaljen

1993

bibliotekarie

Pargas

 

Backlund

Lasse

Folkbildningsmedaljen

2018

företagare

Dagsmark

 

Backman

Gustaf Knut

Folkbildningsmedaljen

1962

folkskolföreståndare

Liljendal

 

Backman

Henry

Folkbildningsmedaljen

1981

ekonomieråd, fil.mag.

Helsingfors

 

Backman

Runar

Folkbildningsmedaljen

1990

prost

Mariehamn

 

Backström

Urda Maria

Folkbildningsmedaljen

1972

rektor

Kotka

 

Backström

Greta

Folkbildningsmedaljen

1974

fru

Sibbo

 

Barck

P.O.

Kulturpriset

1973

professor

 

 

Beijar

Per-Erik

Folkbildningsmedaljen

1983

skolinspektör

Korsholm

 

Bengelsdorff

Anna-Lena

Folkbildningsmedaljen

2009

lärare

Helsingfors

 

Berg

Otto

Folkbildningsmedaljen

1967

folkskolföreståndare

Mariehamn

 

Berg

Bjarne

Folkbildningsmedaljen

1979

lärare

Solf

 

Berg

Kurt Åke

Hagforsmedaljen

1982

tekniker

Helsingfors

 

Berg

Otto

Hagforsmedaljen

1982

lärare

Mariehamn

 

Berg

Bjarne

Folkbildningspriset

1989

musikråd

Solf

 

Berg

Ethel

Folkbildningsmedaljen

1996

ekonom

Borgå/Sarfsalö

 

Bergman

Anna

Folkbildningsmedaljen

1966

folkskollärarinna

Lovisa

 

Bergman

Rita

Hagforsmedaljen

2012

sångerska

Östra Nyland

 

Bergman

Anne

Folkbildningsmedaljen

2016

fil.mag.

Helsingfors

 

Bergström

Gösta

Hagforsmedaljen

2001

dir.mus.

Vörå

 

Berlin

Ester

Folkbildningsmedaljen

1987

lärare

Vasa

 

Berndtson

Maija

Hagforsmedaljen

2004

biblioteksdirektör

Helsingfors

 

Berndtson

Marit

Kulturpriset

2017

administrativ chef

Vasa

 

Bertell

Ann-Luise

Folkbildningsmedaljen

2005

skådespelare

Vörå

 

Bexar

Heimer

Folkbildningsmedaljen

1975

skolföreståndare

Pedersöre

 

Birck

Johan Ludvig

Folkbildningsmedaljen

1966

skolråd

Jakobstad

 

Biskop

Gunnel

Hagforsmedaljen

2009

filosofie magister

Helsingfors

 

Bjurström

Anna-Lisa

Folkbildningsmedaljen

1978

rektor

Tammerfors

 

Bjurström

Rikard

Hagforsmedaljen

2016

diplomekonom

Tammerfors

 

Björck

Jan-Henrik

Hagforsmedaljen

1988

jur.kand.

Stockholm

 

Björkman

Kate

Folkbildningsmedaljen

2015

seniordansledare

Helsingfors

 

Björkstrand

Gustav

Kulturpriset

2009

Biskop

Borgå

 

Blomqvist

Hugo

Folkbildningsmedaljen

1969

bonde

 

 

Blomqvist

Holger

Folkbildningsmedaljen

1972

ekon.mag.

Helsingfors

 

Blomqvist

Margit

Folkbildningsmedaljen

1982

bonde

Sund

 

Blomqvist

Anni

Hagforsmedaljen

1988

författare

Simskäla

 

Blomqvist

Per-Olof

Hagforsmedaljen

2001

tekniker

Pojo

 

Blomqvist

Marianne

Folkbildningsmedaljen

2013

professor

Helsingfors

 

Bogärde

Bengt

Hagforsmedaljen

1983

fil.dr

Sverige

 

Boldt

Barbro

Folkbildningsmedaljen

1980

biblioteksinspektör

Helsingfors

 

Bonsdorff von

Bengt

Kulturpriset

1983

Museichef

 

 

Borgman

Jarl

Hagforsmedaljen

1986

dipl.ing.

Hyvinge

 

Borgmästars

Jonas

Folkbildningsmedaljen

1978

lärare

Esse

 

Boström

Elsa

Folkbildningspriset

1992

fil.kand.

Helsingfors

 

Boucht

Christer

Hagforsmedaljen

1993

advokat

Vasa

 

Boucht

Birgitta

Folkbildningspriset

2001

författare

Helsingfors

 

Brofeldt

Hagar

Hagforsmedaljen

2006

barnskötare

Helsingfors

 

Brommels

Hugo

Folkbildningsmedaljen

1968

folkskollärare

Närpes

 

Brommels

Krister

Hagforsmedaljen

1985

dipl.ing.

Kuusankoski

 

Brommels

Marianne

Folkbildningsmedaljen

1991

fil.kand.

Helsingfors

 

Bruhn

Karl

Kulturpriset

1969

professor

Helsingfors

 

Brunell

Viking

Hagforsmedaljen

2005

PeD, forskare

Jyväskylä

 

Brunow

Birgit

Hagforsmedaljen

1991

fil.mag.

Pyttis/Hangö

 

Bruun

Staffan

Folkbildningsmedaljen

2012

redaktör

Helsingfors

 

Bryggman

Lorenz

Folkbildningsmedaljen

1978

director musices

Mariehamn

 

Bröckl

Birgitta

Folkbildningsmedaljen

1992

kulturomsbudsman

Pargas

 

Byfält

Bruno

Folkbildningsmedaljen

1976

redaktör

Vasa

 

Bång

Christine

Folkbildningsmedaljen

1997

fru

Nagu

 

Båsk

Peter

Hagforsmedaljen

2017

verksamhetsledare

Solf

 

Bäck

Gunnar

Folkbildningsmedaljen

1978

undervisningsråd

Helsingfors

 I silver

Bäck

Gunnar

Hagforsmedaljen

1982

undervisningsråd

Helsingfors

 

Bäck

Håkan

Hagforsmedaljen

1989

prost

Vörå

 

Bäck

Viveka

Hagforsmedaljen

2012

lärarutbildare

Vasa

 

Bäckman

Helmer W:son

Folkbildningsmedaljen

1979

notarie

Lojo

 

Bäckman

Helmer W:son

Hagforsmedaljen

1984

notarie

Lojo

 

Bäckström

Stina

Folkbildningspriset

1994

radioredaktör

Helsingfors

 

Böstman

Algot

Folkbildningsmedaljen

1994

skådespelare

Vanda

 

Carlsson

Hulda

Folkbildningsmedaljen

1966

folkskollärarinna

Övermark

 

Carpelan

Bengt

Folkbildningsmedaljen

1972

fil.mag.

Åbo

 

Carpelan

Bengt

Hagforsmedaljen

1988

friherre

Åbo

 

Cavonius

Edvin

Folkbildningsmedaljen

1962

folkskolföreståndare

Sibbo

 

Cavonius

Gösta

Folkbildningsmedaljen

1967

professor, dir. för skolväsendet

Helsingfors

 I silver

Cavonius

Gösta

Hagforsmedaljen

1982

professor

Helsingfors

 

Cavonius

Gösta

Folkbildningspriset

1984

professor

Helsingfors

 

Cederblad-Hansen

Carin

Hagforsmedaljen

1983

folkhögskollärare

Kungälv, Sverige

 

Cederlöf

Johannes

Folkbildningsmedaljen

1968

professor

Ekenäs

 

Cederlöf

Egil

Folkbildningsmedaljen

1979

lektor

Ekenäs

 

Cederlöf

Henrik

Folkbildningsmedaljen

1982

fil.dr

Ekenäs

 

Cederlöf

Henrik

Kulturpriset

1993

fil.dr

Ekenäs

 

Christiernin

Henrik

Hagforsmedaljen

1991

kapellmästare

Ekenäs

 

Collin

Harry

Hagforsmedaljen

2003

vicehäradshövding

Helsingfors

 

Dahl

Göran

Folkbildningsmedaljen

1995

jordbrukare

Saltvik

 

Dahlberg

Kate

Folkbildningsmedaljen

1980

fil.mag.

Helsingfors

 

Dahlin

Ebba

Folkbildningsmedaljen

1982

expeditionschef

Esbo

 

Dahlström

Greta

Folkbildningsmedaljen

1975

musikpedagog

Åbo

 

Dahlström

Helmer

Folkbildningsmedaljen

1987

lärare

Björköby

 

Dahlström

Fabian

Kulturpriset

2007

professor emeritus

 

 

Danielsson

Birgitta

Folkbildningsmedaljen

2004

kultursekreterare

Hangö

 

Degerman

Helge

Folkbildningsmedaljen

1982

musikdirektör

Helsingfors

 

Djupsund

Göran

Folkbildningspriset

2017

professor

Åbo

 

Dreijer

Matts

Folkbildningsmedaljen

1977

professor

Mariehamn

 

Dreijer

Stig

Hagforsmedaljen

2004

fil.lic

Mariehamn

 

Döragrip

Gunnar

Hagforsmedaljen

1998

lektor

Helsingfors

 

Edgren

Ossian

Folkbildningsmedaljen

1965

folkskolföreståndare

Karleby

 

Edgren

Harri

Folkbildningsmedaljen

1972

rektor

Helsingfors

 

Ehrnrooth

Louis

Folkbildningsmedaljen

1976

agronom

Pernå

 

Ekberg

Birgit

Folkbildningsmedaljen

1979

fru

Helsingfors

 

Ekberg

Henrik

Folkbildningspriset

2008

politices doktor

Karis

 

Ekbom

Myrika

Hagforsmedaljen

2019

förlagsredaktör

Helsingfors

 

Ekholm

Gunvor

Folkbildningsmedaljen

1973

fru

Helsingfors

 

Ekholm

Mikael

Hagforsmedaljen

2004

tekniker

Lappfjärd

 

Ekman

Erik

Folkbildningsmedaljen

1989

lärare

Jakobstad

 

Ekrem

Carola

Hagforsmedaljen

2018

fil.dr.

Helsingfors

 

Ekroth

Evert

Folkbildningsmedaljen

1962

kanslichef

Helsingfors

 I silver

Ekström

Siv

Folkbildningsmedaljen

2006

fil.mag.

Jomala

 

Ekström

Kjell

Folkbildningspriset

2007

etnolog, konstnär

Mariehamn

 

Elfving

Noomi

Hagforsmedaljen

2006

körledare

Vasa

 

Elo

Ann-Charlotte

Folkbildningsmedaljen

1983

barnträdgårdslärare

Kotka

 

Enbom

Sten

Folkbildningsmedaljen

2008

diplomekonom, författare

Sibbo

 

Enbuske

Tuomas

Hagforsmedaljen

2009

redaktör

Helsingfors

 

Engman

Torbjörn

Hagforsmedaljen

2012

musiker

Jomala

 

Engström

Arne

Folkbildningsmedaljen

1970

rektor

Pargas

 

Engström

Nils Göran

Folkbildningsmedaljen

1971

skolprogramchef

Helsingfors

 

Engström

Östen

Hagforsmedaljen

1986

lektor

Nykarleby

 

Engström

Östen

Kulturpriset

1995

fil.kand.

Nykarleby

 

Enkvist

Einar

Folkbildningsmedaljen

1965

skolföreståndare

Dalsbruk

 

Enkvist

Tua-Lill

Hagforsmedaljen

1988

lärare

Åbo

 

Enqvist

Erik

Hagforsmedaljen

1988

jordbrukare

Lappträsk

 

Ericson

Olof

Hagforsmedaljen

1983

generalkonsul

Sverige

 

Erikson

Trygve

Folkbildningsmedaljen

1982

rektor

Övermark

 

Eriksson

Evald

Folkbildningsmedaljen

1980

arbetsledare

Helsingfors

 

Eriksson

Solveig

Hagforsmedaljen

1991

fru

Mariehamn

 

Eriksson

Lars D.

Hagforsmedaljen

1992

bitr. professor

Helsingfors

 

Eriksson

Lasse

Folkbildningsmedaljen

1997

kultursekreterare

Närpes

 

Eriksson

Andrew

Folkbildningsmedaljen

2007

bokhandlare

Helsingfors

 

Essén

Egil

Folkbildningsmedaljen

2006

pol.mag.

Pargas

 

Estlander

Robert

Folkbildningsmedaljen

1971

fastighetsråd

Helsingfors

 

Estlander

Carl

Folkbildningsmedaljen

1972

direktör

 

 

Evertsson

Bertel

Hagforsmedaljen

1987

ekonomieråd

Liljendal

 

Fagerholm

Karl-Gunnar

Hagforsmedaljen

1993

lärare

Saltvik

 

Fagerholm

Tove

Hagforsmedaljen

2014

klasslärare

Kyrklsätt

 

Fagerlund

L.V.

Folkbildningsmedaljen

1969

skeppare

Iniö

 

Fagerlund

Gunnar

Folkbildningsmedaljen

1985

rektor

Helsingfors

 

Fagerström

Carl-Johan

Folkbildningsmedaljen

2005

museiintendent

Ingå

 

Fagerudd

Herman E.

Folkbildningsmedaljen

1967

folkskolföreståndare

Larsmo

 

Fagerudd

Karl-Johan

Hagforsmedaljen

2010

lärare/rektor

Larsmo

 

Falk

Anton

Hagforsmedaljen

1988

jordbrukare

Pyttis

 

FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND

 

Folkbildningsmedaljen

1972

 

 

 

FINLANDS SVENSKA NYKTERHETSFÖRBUND

 

Folkbildningsmedaljen

1972

 

 

 

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND

 

Folkbildningsmedaljen

1972

 

 

 

FINLANDS SVENSKA SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND

 

Hagforsmedaljen

1982

 

 

 

FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND

 

Folkbildningsmedaljen

1972

 

 

 

FINLANDSSVENSKARNAS RIKSFÖRBUND I SVERIGE

 

Hagforsmedaljen

1982

 

 

 

Floman

Per Erik

Folkbildningsmedaljen

1992

kommerseråd

Helsingfors

 

Flythström

Disa

Hagforsmedaljen

2000

farmaceut

Ingå

 

Fogel

Ellen

Folkbildningsmedaljen

1969

folkskollärarinna

Nykarleby

 

Fogelström

Alfred

Hagforsmedaljen

1982

lärare

Nykarleby

 

Fordell

Anna-Lisa ochErik

Folkbildningsmedaljen

1979

musiklärare

Karleby

 

Fors

Elvira

Folkbildningsmedaljen

1974

lärarinna

Närpes

 

Forsberg

John

Hagforsmedaljen

1982

teol.dr hc

Vasa

 

Forsblom-Nyberg

Ylva

Hagforsmedaljen

2017

språkvårdare, fil.mag.

Helsingfors

 

Forssell

Henry

Folkbildningsmedaljen

2017

grafisk formgivare

Helsingfors

 

Fortelius

Robin

Hagforsmedaljen

2005

fil.kand.

Esbo

 

Franck

Anne-Marie

Folkbildningsmedaljen

1983

redaktionschef

Helsingfors

 

Franzén

Birger

Folkbildningsmedaljen

1970

bankdirektör

Övermark

 

Fredriksson

Paul Richard

Folkbildningsmedaljen

1962

folkhögskoleföreståndare

Vörå

 

Friberg

Ralf

Folkbildningspriset

2013

Ambassadör

Ekenäs

 

Frostell

Hilding

Hagforsmedaljen

1983

agronom

Kyrkslätt

 

Fröberg

Lilli

Folkbildningsmedaljen

2002

socionom

Sjundeå

 

Fröman

Gun-Britt

Folkbildningsmedaljen

2000

verksamhetsledare

Mariehamn

 

Fågelbärj

Nelly

Folkbildningsmedaljen

1994

lärare

Munsala

 

Fält-Grönqvist

Elisabet

Hagforsmedaljen

2012

företagare

Lovisa

 

Förars

Lars-Erik

Folkbildningsmedaljen

2011

museiföreståndare

Vörå

 

FÖRENINGEN BRAGE

 

Folkbildningsmedaljen

1966

 

 

 

FÖRENINGEN BRAGE I VASA

 

Hagforsmedaljen

1983

 

 

 

FÖRENINGEN SVENSK-FINLANDS VÄNNER

 

Folkbildningsmedaljen

1972

 

 

 

FÖRENINGEN SVENSK-FINLANDS VÄNNER

 

Hagforsmedaljen

1982

 

 

 

Gardberg

Carl-Rudolf

Folkbildningsmedaljen

1962

fil.dr, överbibliotekarie

Åbo

 

Gardberg

Eva

Folkbildningsmedaljen

1963

folkhögskollärarinna

Pojo

 

Gardberg

Carl Jacob

Folkbildningsmedaljen

1998

fil.dr

Helsingfors

 I silver

Gardberg

Carl Jacob

Kulturpriset

1999

fil.dr, statsarkeolog

Helsingfors

 

Gayer

Gunborg

Folkbildningspriset

2014

rektor

Helsingfors

 

Gestrin

Kristian

Folkbildningsmedaljen

1988

vicehäradshövding

Helsingfors

 

Geust

Stina

Folkbildningsmedaljen

1972

folkskollärarinna

 

 

Ginström

Senia

Folkbildningsmedaljen

1966

fröken

Dragsfjärd

 

Gottberg

Gunnel

Folkbildningsmedaljen

1989

agronom

Sjundeå

 

Granberg

Jan

Folkbildningspriset

2002

fil.mag.

Helsingfors

 

Grandell

Åke

Folkbildningsmedaljen

2002

radioredaktör

Grankulla

 

Grandell

Rolf

Hagforsmedaljen

2006

lärare

Lojo

 

Grandin

Gisela

Folkbildningsmedaljen

2000

lärare

Pernå

 

Granlund

Åke

Hagforsmedaljen

1984

professor

Helsingfors

 

Grannas

Edit

Folkbildningsmedaljen

1971

fröken

Lappfjärd

 

Granqvist

Ture

Folkbildningsmedaljen

1967

kommunalråd

Nykarleby

 

Granqvist

Ture

Hagforsmedaljen

1982

kommunalråd

Nykarleby

 

Grans

Elvi

Folkbildningsmedaljen

1987

folkhögskollärare

Vörå

 

Granskog-Ekman

Hanna

Folkbildningsmedaljen

1967

folkskollärarinna

Närpes

 

Granskog-Ekman

Hanna

Hagforsmedaljen

1982

lärare

Närpes

 

Green

Egil

Folkbildningsmedaljen

2010

kulturredaktör

Borgå

 

Grigorkoff

Kyrill

Folkbildningsmedaljen

1980

major

Helsingfors

 

Gripenberg

Margaretha

Folkbildningsmedaljen

1990

vicehäradshövding

Fiskars/Helsingfors

 

Groth

Joakim

Kulturpriset

2014

regissör

Helsingfors

 

Grunér

Märta

Folkbildningsmedaljen

1998

lärare

Sottunga

 

Grüssner

Lillemor

Folkbildningsmedaljen

2008

lektor

Mariehamn

 

Grüssner-Sarling

Isabella

Folkbildningsmedaljen

2019

regissör

Pålsböle

 

Gräsbeck

Folke

Kulturpriset

2015

musikdoktor

Helsingfors

 

Grönholm

Maj-Britt

Hagforsmedaljen

2008

rektor

Helsingfors

 

Gröning

Börje

Folkbildningsmedaljen

1997

musiker

Tenala

 

Gube

Ellinor

Folkbildningsmedaljen

2006

rektor

Helsingfors

 

Gullberg

Kurt

Hagforsmedaljen

1991

kulturombudsman

Solf

 

Gullberg

Tom

Hagforsmedaljen

2015

akademilektor

Vasa

 

Gustafsson

Karl

Folkbildningsmedaljen

1965

biblioteksinspektör

Mariehamn

 

Gustafsson

Kurt

Folkbildningsmedaljen

1969

rektor

Kuggom

 

Gustafsson

Kaj-Erik

Kulturpriset

2004

director musices

Helsingfors

 

Gustafsson-Pensar

Ull-Britt

Hagforsmedaljen

1989

lektor

Nykarleby

 

Gyllenberg

Ane

Folkbildningsmedaljen

1962

kommerseråd

Helsingfors

 I silver

Gyllenberg

Birgitta

Hagforsmedaljen

2005

lektor

Björneborg

 

Gäddnäs

Katarina

Folkbildningsmedaljen

2014

författare

Åland

 

Hagback

Helge

Hagforsmedaljen

1990

lärare

Tjöck

 

Hagman

Martha

Folkbildningsmedaljen

1971

fru

Grankulla

 

Hagman

Kaj

Folkbildningsmedaljen

1972

redaktör

Vasa

 

Hagman

Ragnar

Folkbildningsmedaljen

1977

skolföreståndare

Sundom

 

Hahnsson

Stina och Kim

Folkbildningsmedaljen

1986

riksinstruktör, ordförande (folkdans)

Grankulla

 

Hallén

Martin

Folkbildningsmedaljen

1983

skolföreståndare

Västanfjärd

 

Halonen

Tarja

Brobyggarpriset

2016

President

Helsingfors

 

Hamberg

Lars

Folkbildningspriset

1993

redaktör

Helsingfors

 

Hannén

Sigurd

Folkbildningsmedaljen

1976

rektor

Mårtensby

 

Hannus

Georg

Folkbildningsmedaljen

2012

bankdirektör

Jakobstad

 

Hansson

Ragnar

Folkbildningsmedaljen

1997

lärare

Helsingfors

 

Harkoma

Sisko

Christoffer Grönholms pris

2013

lärare, ordf. för svensklärarna

 

 

Hedberg

Ebba

Folkbildningsmedaljen

1980

folkskollärare

Helsingfors

 

Hedbäck

Nils

Folkbildningsmedaljen

1977

kanslitjänsteman

Houtskär

 

Hedenborg

Magnus

Hagforsmedaljen

1995

lärare

Skavaböle

 

Hedlund

Nils

Folkbildningsmedaljen

1968

lektor

Helsingfors

 

Heikel

Mika

Folkbildningsmedaljen

1965

folkskolföreståndare

Helsingfors

 

Heino

Runa

Folkbildningsmedaljen

2013

socionom

Västanfjärd

 

Heinonen

Gunilla

Hagforsmedaljen

2004

lärare

Ekenäs

 

Helén

Valdemar

Folkbildningsmedaljen

1973

kamrer

Helsingfors

 

Helenelund

Tea

Kulturpriset

1984

skulptör

Vasa

 

Hellman

Oskar

Folkbildningsmedaljen

1987

lärare

Vasa

 

Hellman

Gunilla

Folkbildningsmedaljen

2003

fil.mag.

Helsingfors

 

Helsing

Alf-Erik

Folkbildningspriset

1995

chefredaktör

Esbo

 

Helsing

Anna-Maria

Kulturpriset

2019

kapellmästare

 

 

HELSINGFORS SPARBANK

 

Folkbildningsmedaljen

1977

 

 

 

Herberts

Kjell

Kulturpriset

2002

pol.lic.

Korsholm

 

Herler

Josef

Folkbildningsmedaljen

1963

bokhandlare

Nykarleby

 

Hermans

Erik Rune

Folkbildningsmedaljen

1996

chefredaktör

Närpes/New York

 I silver

HERMODS KORRESPONDENSINSTITUT

 

Folkbildningsmedaljen

1968

 

 

 

Herranen

Gun

Folkbildningsmedaljen

2018

fil. lic, folklivsforksare

Åbo

 

Hertsberg

Ragnar

Folkbildningsmedaljen

1969

ekonomieråd

Oravais

 

Hiihtola

Pasi

Hagforsmedaljen

1997

artist

Ekenäs

 

Hildén

Björn

Hagforsmedaljen

1996

agronom

Ingå

 

Hinds

Werner

Folkbildningsmedaljen

1972

director cantus

Karis

 

Hirn

Marta

Hagforsmedaljen

1983

fil.dr

Helsingfors

 

Hoffman

Yvonne

Hagforsmedaljen

1999

fil.mag. författare

Vasa

 

Hoffman

Lasse

Folkbildningsmedaljen

2010

utbildningsråd

Esbo

 

Hollsten

Ulrika

Hagforsmedaljen

2007

rektor

Björneborg

 

Holm

Margit

Hagforsmedaljen

1998

hembygdsforskare

Munsmo

 

Holm

Rolf

Folkbildningsmedaljen

2009

författare och konstnär

Vasa

 

Holmberg

Rainer

Folkbildningsmedaljen

1973

redaktör

Helsingfors

 

Holmberg

Lydia

Folkbildningsmedaljen

1974

fröken

Mariehamn

 

Holmberg

Sten

Folkbildningsmedaljen

1979

rektor

Pargas

 

Holmén

Monika

Folkbildningsmedaljen

2008

bibliotekschef

Korpo

 

Holmgård

Rainer

Kulturpriset

2006

director musices

Korsholm

 

Holmlund

Britta

Hagforsmedaljen

1995

fru

Helsingfors

 

Holmqvist

Margaretha

Folkbildningsmedaljen

1987

bokföringschef

Helsingfors

 

Holmqvist

Kristina och Fjalar

Folkbildningsmedaljen

1990

 

Karleby

 

Holmström

Alice

Folkbildningsmedaljen

1978

bankföreståndare

Degerby

 

Holmström

Leo

Folkbildningsmedaljen

1978

skolföreståndare

Svartå

 

Holmström

Nils

Hagforsmedaljen

1982

vicehäradshövding

Helsingfors

 

Holmström

Roger

Folkbildningspriset

2012

lektor

Åbo

 

Holthagen

Harry

Folkbildningsmedaljen

1969

direktör

Stockholm

 

Holti

Viktoria

Folkbildningsmedaljen

1996

lärare

Korsnäs

 

Homén

Carl-Olaf

Hagforsmedaljen

2001

vicehäradshövding

Esbo

 

Huldén

Lars

Folkbildningsmedaljen

1986

professor

Borgå

 I silver

Huldén

Lars

Kulturpriset

1989

professor

 

 

Hård Af Segerstad

Gunnar

Folkbildningsmedaljen

1990

lektor

Helsingfors

 

Häggblom

Ruben

Folkbildningsmedaljen

1978

skolföreståndare

Närpes

 

Häggblom

Margareta och Birger

Folkbildningsmedaljen

1984

Lovisa

 

 

Häggblom

Vidar

Hagforsmedaljen

1995

körordförande

Karleby

 

Häggman

Alli

Folkbildningsmedaljen

1978

hushållslärare

Helsingfors

 

Häggman

Ann-Mari

Kulturpriset

2012

professor

Vasa

 

Hämelin

Torsten

Hagforsmedaljen

1996

föreningsordförande

Lojo

 

Härus

Brita

Folkbildningsmedaljen

1978

lärare

Sibbo

 

Hästbacka

Hans

Hagforsmedaljen

1992

biolog

Närpes

 

Höglund

Anita

Folkbildningsmedaljen

1982

redaktör

Helsingfors

 

Höglund

Gunnar

Folkbildningsmedaljen

1988

handelslagsföreståndare

Pedersöre

 

Högman

Gyrid

Hagforsmedaljen

2002

rektor

Gottby

 

Högnäs

Gunna

Folkbildningsmedaljen

1990

fru

Pargas

 

Högnäs

Per-Ove

Folkbildningsmedaljen

2001

antikvarie

Mariehamn

 

Idman

Dick

Kulturpriset

2010

skådespelare

Esbo

 

Ihalainen

Karin

Hagforsmedaljen

2017

rektor, klasslärare

Lahtis

 

Ijäs

Jyrki

Folkbildningspriset

2019

generalsekreterare

Helsingfors

 

Ingberg

Rafael

Folkbildningsmedaljen

1979

lärare

Ingå

 

Ingo

Martin

Folkbildningsmedaljen

1971

folkskollärare

Vasa

 

Ingvesgård

Hans

Hagforsmedaljen

2001

kommunalråd

Lappfjärd

 

Isaksson

Ann-Sofie

Hagforsmedaljen

2011

kulturchef

Pargas

 

Israels

Johannes

Folkbildningsmedaljen

1971

skolföreståndare

Vörå

 

Ivars

Marianne

Hagforsmedaljen

1995

fru

Vasa

 

Jakas

Mårten

Folkbildningsmedaljen

1968

bonde

Vörå

 

Jakobsson

Ole

Folkbildningsmedaljen

1978

chefredaktör

Jakobstad

 

Jakobsson

Ole

Hagforsmedaljen

1987

chefredaktör

Jakobstad

 

Jansson

Martin

Folkbildningsmedaljen

1967

folkskolföreståndare

Sjundeå

 

Jansson

Paul

Folkbildningsmedaljen

1978

fil.lic.

Åbo

 

Jansson

Olof

Folkbildningsmedaljen

1979

lärare, landstingsman

Kökar

 

Jansson

Olof M.

Folkbildningsmedaljen

1983

bonde, landstingsman

Hammarland

 

Jansson

Asta

Folkbildningsmedaljen

1994

textillärare

Virkby

 

Jansson

Pär-Olof

Folkbildningsmedaljen

2002

bonde

Jomala

 

Jansson

Gunilla

Hagforsmedaljen

2003

bibliotekarie

Åbo

 

Jarolf

Tage

Folkbildningsmedaljen

2008

filosofie magister

Helsingfors

 

Jensen

Merete (Mette)

Hagforsmedaljen

2007

verksamhetsledare

Helsingfors

 

Jern

Kurt

Kulturpriset

2000

skolråd

Vasa

 

Jernström

Frank

Hagforsmedaljen

1989

redaktör

Ekenäs

 

Johans

Ben

Hagforsmedaljen

2012

förläggare

Mariehamn

 

Johansson

Carl-Johan

Folkbildningsmedaljen

1962

jordbrukare

Saltvik

 

Johansson

Walter

Folkbildningsmedaljen

1984

bokhandlare

Pargas

 

Johansson

Herbert

Hagforsmedaljen

1992

lantbrukare

Liljendal

 

Johnsson

Emil

Folkbildningsmedaljen

1962

director musices

Helsingfors

 

Josefsson

Gunilla

Hagforsmedaljen

1996

körledare

Ekenäs

 

Jossfoik

Erik

Folkbildningsmedaljen

1982

lokförare

Seinäjoki

 

Jossfoik

Karl-Gustav

Hagforsmedaljen

1982

överinspektör

Esbo

 

Jossfolk

Uno

Folkbildningsmedaljen

1973

järnvägsman

Östermyra

 

Jossfolk

Erik

Folkbildningsmedaljen

1997

lokförare

Seinäjoki

 I silver

Juhkam

Evi

Hagforsmedaljen

1992

forskare

Reval

 

Jung

Dora

Kulturpriset

1970

textilkonstnärinna