Skrivarstipendium för lärare 

Vill du förändra och förtydliga bilden av läraryrket? Brinner du för att berätta om din vardag i skolan för allmänheten och dem som fattar beslut om utbildning för att öka förståelsen för och kunskapen om ditt yrke? Då ska du ansöka om att delta i kursen Lärare skiver på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö i Sverige. År 2022 arrangeras kursen 25–29 juli.

Syftet med stipendiet är att ge lärare verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet om skola och utbildning.

Stipendiemottagaren får kostnadsfritt delta i den fem dagar långa skrivarkursen Lärare skriver. I stipendiet ingår förutom kursen även uppehälle (inklusive måltider), och tur- och returresa. Kursdeltagaren bor i ett eget rum, med toalett och dusch i korridoren.

SFV ger årligen två lärare möjlighet att delta i kursen. 

Stipendiet riktar sig till yrkesverksamma lärare och elev- och studiehandledare vid en svenskspråkig förskola eller skola i Finland. 

Du som söker är yrkesverksam som:

  • lärare på förskola,
  • klasslärare årskurs 1–6,
  • ämneslärare årskurs 6–9, 
  • lärare på andra stadiet,
  • speciallärare, eller
  • elev- och studiehandledare. 

Stipendiet är ett samarbete mellan SFV, Lärarstiftelsen i Sverige och Biskops Arnö, som genomför kursen Lärare skriver på Lärarstiftelsens uppdrag. 

SFV:s styrelse fattar beslut om stipendiemottagarna i februari. Stipendierna delas ut i april 2022. Ansökningstiden för stipendiet är 1–31.12.2021.
 

Det är sommar. Kursdeltagare sitter kring ett bord i ett vackert, gobelängbeprytt rum på Biskops Arnö. Solen lyser in.

Bild: Kurs i skönlitterärt skrivande på Biskops Arnö, sommaren 2018. SFV:s vistelsestipendiat för förattare, Ann-Sofi Carlsson, deltog i kursen.

Information om kursen

Kurstid: 25–29.7.2022

Genom kursen får du verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet om skola och utbildning. Du får möjlighet att skriva olika typer av texter med utgångspunkt från dina erfarenheter och din yrkesroll i skolans värld. På så sätt kan du bidra till en mer nyanserad bild av en yrkeskår som tar ett stort ansvar för lärandet i våra skolor, varje dag. I förlängningen handlar det om att ta kontroll över och styra beskrivningen av skolans viktiga och samhällsnyttiga roll och påverka utvecklingen.

På kursen väljer du själv temat och formen för din text: debattartikel, krönika eller kanske en essä. Vi diskuterar saker som berättarteknik, stil, ton och avgränsning, samt läser och analyserar andras texter. Du får också tid att arbeta med din egen text. Sommaren 2022 leds kursen av Håkan Söderberg eller Anders Sundelin, båda erfarna kursledare och författare.

Till kursen antas sammanlagt 15 deltagare, av vilka två är reserverade för SFV:s stipendiater.