Skrivarstipendium för lärare 

Vill du förändra och förtydliga bilden av läraryrket? Brinner du för att berätta om din vardag i skolan för allmänheten och dem som fattar beslut om utbildning för att öka förståelsen för och kunskapen om ditt yrke? Då ska du ansöka om att delta i kursen Lärare skriver på Nordens Folkhögskola Biskops Arnö i Sverige. År 2024 arrangeras kursen 24–28 juni.

Syftet med stipendiet är att ge lärare verktyg att aktivt delta i det offentliga samtalet om skola och utbildning.

Du som deltar i kursen Lärare skriver får möjlighet att skriva olika typer av texter med utgångspunkt i dina erfarenheter och din yrkesroll i skolans värld. Genom att göra din röst hörd kan du bidra till en mer nyanserad bild av en yrkeskår som tar ett stort ansvar för lärandet i våra skolor, varje dag. I förlängningen handlar det om att styra beskrivningen av skolans viktiga och samhällsnyttiga roll och påverka utvecklingen. I den riktning som lärare vill – som du vill. 

Stipendiemottagaren får kostnadsfritt delta i den fem dagar långa skrivkursen Lärare skriver. I stipendiet ingår förutom kursen även uppehälle (inklusive måltider), och tur- och returresa. Kursdeltagaren bor i ett eget rum, med toalett och dusch i korridoren.

SFV ger årligen två lärare möjlighet att delta i kursen. 

Ansökningstiden är 1–31.12.2023.

Du som söker är yrkesverksam som:

  • lärare på förskola,
  • klasslärare årskurs 1–6,
  • ämneslärare årskurs 6–9, 
  • lärare på andra stadiet,
  • speciallärare, eller
  • elev- och studiehandledare

vid en svenskspråkig förskola eller skola i Finland.

Stipendiet är ett samarbete mellan SFV, Lärarstiftelsen i Sverige och Biskops Arnö, som genomför kursen Lärare skriver på Lärarstiftelsens uppdrag. 

SFV:s styrelse fattar beslut om stipendiemottagarna i februari. Stipendierna delas ut i april.

Information om kursen sommaren 2024

Kurstid: 24–28.6.2024

På kursen väljer du själv temat och formen för din text: debattartikel, krönika eller kanske en essä. Vi diskuterar saker som berättarteknik, stil, ton och avgränsning, samt läser och analyserar andras texter. Du får också tid att arbeta med din egen text. 

Till kursen antas sammanlagt 15 deltagare, av vilka två är reserverade för SFV:s stipendiater.

Det är sommar. Kursdeltagare sitter kring ett bord i ett vackert, gobelängbeprytt rum på Biskops Arnö. Solen lyser in.

Bild: Kurs i skönlitterärt skrivande på Biskops Arnö, sommaren 2018. SFV:s vistelsestipendiat för förattare, Ann-Sofi Carlsson, deltog i kursen.