SFV:s utdelning 2015

Bidragsmottagare Belopp
  1000 e
SFV:s allmänna bidrag (ansökningsperiod 1-28.2.2015)  
Tyngdpunktsområden 278
Evenemang (bildning eller kultur) 179
Verksamhetsbidrag för förbund 121
Fortbildning 49
Bokprojekt 39
Litteraturanskaffning 33
Verks.bidrag för sv. skolor och daghem på finskspr. orter 33
Annat ändamål 20
Verksamhetsbidrag för språkbad på svenska 14
Verks.bidrag f daghem, förskola eller eftis i priv. regi 11
Jubileum 4
  781 
Återtagningar (2014-2015) -4
  777
   
Övriga bildnings- och kulturbidrag över 10.000 euro 1 805
Elevstipendier och övriga ändamål från specialfonder 49
Priser och medaljer 107
Stip. för god prestation i svenska som andra språk i studentskrivningar, A och B-nivå 5
   
Totalt utdelning 2 742 
Förmedlade bidrag -31
SFV:s understödsförening (förmedlat bidrag) -40
Självfinansierad utdelning 2 671

 

Bidragsmottagarna i detalj (pdf)

Tillbaka