SFV:s utdelning 2016

SFV:s allmänna bidrag (februari + september)

 

Tyngdpunktsområden

 

100-årsjubiléet av Finlands självständighet 2017

41000

Finlandssvensk identitet

127340

Samarbete över språkgränser

144710

Svenskspråkig utbildning

114620

Övriga ändamål

 

Annat ändamål

92800

Bokprojekt

20000

Evenemang (bildning eller kultur)

104006

Fortbildning

52248

Litteraturanskaffning

28650

Verksamhetsbidrag för sv skolor och daghem på finskspråkiga orter

45500

Verksamhetsbidrag för förbund

245000

Verksamhetsbidrag för språkbad på svenska

7100

 

1022974

Återtagningar (2014-2016)

-3400

 

 

Övriga bildnings- och kulturbidrag

1856109

Elevstipendier och övriga ändamål från specialfonder

56010

Pris och medaljer

141500

Stipendium för god prestation i svenska som andra språk i studentskrivningar,  A och B-nivå 

5000

Förmedlade EU-stöd

65615

 

 

Total utdelning

3078193

Stiftelsen barnens och ungdomens väl i Esbo (förmedlat bidrag) -19050
SFV:s understödsförening rf (förmedlat bidrag) - 55 000
Självfinansierad utdelning

3004143

 

Bidragsmottagarna i detalj (pdf)

Tillbaka