SFV:s utdelning 2017

ALLMÄNNA BIDRAG (Ansökningstid februari och september)

 

100-årsjubileet av Finlands självständighet 2017

21 000

Bokprojekt

19 000

Evenemang (kultur+bildning)

152 100

Finlandssvensk identitet

160 825

Fortbildning + auskultering

47 357

Litteraturanskaffning

22 500

Samarbete över språkgränser

150 050

Språkbad

9 750

Svenskspråkig skola eller daghem på finskpråkig ort

44 800

Svenskspråkig utbildning

147 393

Verksamhetsbidrag för förbund

100 000

Ålandsstipendier, 3 st á 5.000

15 000

 

889 775

ÖVRIGA BIDRAG

 

Fondstipulerade bidrag

72 160

Studiestipendier (Svenska Studiefonden)

100 000

Läromedelsproduktion

180 000

Övriga bidrag

42 900

Stipendium för A och B svenska i studentskrivningarna

5 000

 

400 060

 

 

PRIS OCH MEDALJER

136 500

 

 

STORA BIDRAG AV NATIONELL BETYDELSE

 

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

200 000

Edistysmielisen Tutkimuksen yhdistys ry

67 500

Kvarnen samkommun, Kronoby folkhögskola

40 000

Kultur i äldrevården (Sol i minnet)

90 000

Axxell Utbildning Ab

700 000

Språkönätverket Vi10

60 000

 

1 157 500


UTDELNING TOTALT

2 583 835

Stiftelsen barnens och ungdomens väl i Esbo (förmedlat bidrag) - 19 813
SFV:s understödsförening rf (förmedlat bidrag) - 55 000
Självfinansierad utdelning 2 509 022

 

Bidragsmottagare i detalj (pdf)

Tillbaka