SFV:s utdelning 2018

 

Ändamål

Mottagare

Beviljat belopp

 

 

 

ALLMÄNNA BIDRAG (Ansökningstid februari och september)

 

Evenemang (kultur+bildning)

Organisationer och privatpersoner

65 600

Finlandssvensk identitet

Organisationer och privatpersoner

84 750

Finlandssvensk identitet genom konst och kultur

Privatpersoner

38 500

Möten mellan olika språkgrupper

Organisationer och privatpersoner

151 000

Ny pedagogik med f på matematik- o nat.vet, probleml o jäml.

Organisationer och privatpersoner

165 910

Samarbete över språkgränser

Organisationer och privatpersoner

38 950

Skolutveckling och ledarskap

Organisationer och privatpersoner

116 850

Språkpedagogik och språklig mångfald

Organisationer och privatpersoner

92 313

Verksbidrag för förbund

Organisationer och privatpersoner

142 500

Återtagningar

-16 152

 

 

880 221

ÖVRIGA BIDRAG

 

Donation till medelinsamling

Yrkeshögskolan Arcada Ab

200 000

Donation till medelinsamling

Yrkeshögskolan Novia

300 000

Elevstipendier m.m.

Fondstipulerade mottagare, skolor<  m.m.

81 160

För upprätthållande av Lappfjärds folkhögskola

Kristinestad stad

300 000

Idrottsverksamhet

Idrottsföreningar allokerade via Finlands Svenska Idrott rf

50 000

Integrationsutbildning med fokus på hantverk för invandrare på Kuggom

Axxell Utbildning Ab

30 000

Renovering av Wasa Teater

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur< 

20 000

stöd för Svensk byaservice och IDNET

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

53 200

Stödverksamhet för förbund

Svenska Studieförbundet

70 000

Utrednings- och analysarbete

Finlands svenska tankesmedja Magma rf

126 300

Yrkesutbildning inom andra stadeiets utbildning

Axxell Utbildning Ab

700 000

Övrig bildningshöjande verksamhet

Organisationer

21 540

 

 

1 952 200

STIPENDIER

 

 

Studentstipendium för svenska som andra inhemskt språk

Studenter vid finskspråkiga gymnasier, 10 st

5 000

Studiestipendium

Studerande inom trejde stadiets utbildning

100 000

Studiestipendium på finska fastlandet inom pedagogik

Studerande med hemort på Åland, 3 st

15 000

 

 

120 000

PRIS OCH MEDALJER

 

Brobyggarpiset

Lindfors Tiina

10 000

Folkbildningsmedaljen

Privatpersoner, 5 st

12 500

Folkbildningspriset

Lindholm Sture

15 000

Hagforsmedaljen

Privatpersoner, 4 st

10 000

Kulturpriset

Stenvall-Albjerg Åsa Margareta

15 000

Litterär tävling, Arvid Mörne-tävlingen för under 30-åringar, dikter

Privatpersoner, 3 st

10 000

Litterär tävling, Solveig von Schoultz-tävlingen för över 30-åringar, dikter

Privatpersoner, 3 st

10 000

Svensklärarstipendiet

Lärare i svenska vid finskspråkig skola, 7 st

35 000

Topeliuspriset

Hietikko Marko

6 500

 

 

124 000

 

 

 

 

 

3 076 421

Utdelningen i detalj (pdf)

Tillbaka