SFV:s utdelning 2019

 

 

Beviljat

 

3 521 255

 

 

Fri bildning

280 700

Bildning i tiden

87 000

Fria bildningen når fler

93 300

Professionella organisationer

100 400

Kultur och bibliotek

370 600

Bärkraftiga modeller

321 600

Internationellt utbyte

49 000

Utbildning

556 304

jämlik, kreativ verksamhet

478 934

språkped.& medvetenhet

77 370

 

 

Återtaningar av beviljade bidrag från tidigare år

-19 900

 

 

 

 

Övriga bidrag

1 979 736

   Axxell Utbildning Ab

 

   Verksamhetsbidrag 2019

350 000

   Stöd för försäljning av Fab Knipnäs

1 215 000

   Elinkeinoelämän keskusliitto ry

 

    Utdelningen av tidningen Kalle Anka till alla finl.svenska 10-åringar för en månad

10 000

   Finlands svenska publicistförbund rf

 

   Utdelning av resebidrag för deltagande i seminariet Mediespråk 2019

3 000

   Finlands svenska tankesmedja Magma rf

 

   Undersökningsprojekt

110 000

   Nationalbiblioteket

 

   Digitalisering av svenskspråkiga dagstidningar

92 500

   Rudolf Steiner-Pedagogikens vänner i Västnyland rf

 

   Länge leve Mikaelskolan, insamling

5 000

   Schildts & Söderströms Ab

 

   Klassuppsättning av Kjell Westös bok till alla gymnasier

1 647

   Stiftelsen Focus i västra Nyland rf

 

   Kulturhus i Karis

200 000

   Svenska kulturfonden

 

   Nordisk stiftelsekonferens 2019

3 489

   Återtagningar av beviljade bidrag från tidigare år

-10 900

 

 

Studiestipendier

120 000

   Svenska studiefonden

100 000

   Studiestipendium för åländska studerande på finska fastlandet

15 000

   Studentstipendium i svenska som andra inhemskt språk

5 000

 

 

Fondstipulerade bidrag

94 815

 

 

Utmärkelser, pris och medaljer

139 000

   Christoffer Grönholmspriset 2019

10 000

   Folkbildningsmedaljen 2019

12 500

   Folkbildningspriset 2019

15 000

   Hagforsmedaljen 2019

10 000

   Arvid Mörne pristävling 2019

10 000

   Solveig von Schoultz pristävling 2019

10 000

   Kulturpris 2019

15 000

   Svensklärarpriset 2019

50 000

   Topeliuspriset 2019

6 500


Utdelningen i detalj (pdf)