SFV:s utdelning 2020

 

Beviljat belopp

Bidrag

1 494 155

Fri bildning

493 925

Fokus 1:  Fria bildningen och föreningslivet når fler

168 300

Fokus 2:  Bildning som ligger i tiden

128 625

Fokus 3: Professionella organisationer

167 000

Övriga bidrag

30 000

Kultur och bibliotek

299 457

Fokus 1:  Bärkraftiga modeller för långsiktig kulturverksamhet

266 200

Fokus 2: Kompetensutbyte mellan kulturinstitutioner

4 986

SFV:s eget projekt: Webbkurs i svenska riktade till finskspråkiga biblioteksanställda 

34 271

Återtagningar

-6 000

Utbildning

700 773

Fokus 1:  En verksamhetskultur som främjar jämlikhet och nytänkande

290 473

Fokus 2: Högklassig språkpedagogik och språkmedvetenhet

232 000

Läromedelsstipendier

90 000

SFV:s eget projekt: Goda modeller för distansundervisning 

80 600

Studieunderstöd

105 000

Återtagning från tidigare år

-127 560

Övriga bidrag

30 260

Bidrag för bestämt ändamål från SFV:s donationsfonder

79 780

Tävlingar och utmärkelser

117 500

Tävlingar

26 000

Arvid Mörne-tävlingen

10 000

Solveig von Schoulz-tävlingen

10 000

Sångtävlingen Caj Ehrstedt

6 000

Utmärkelser

91 500

Medaljer

20 000

Pris

71 500

Totalt beviljade bidrag

1 691 435

 

Utdelningen i detalj (pdf)