SFV:s utdelning 2021

 

 

Beviljat belopp

Beviljat antal

Bidrag

1 768 470

204

     

Utbildning

954 920

78

En verksamhetskultur som främjar jämlikhet och kreativitet

311 689

29

Högklassig språkpedagogik och språkmedvetenhet

227 231

25

Studiestipendium

105 000

11

Universitetens medelinsamling

300 000

2

Utmaningstävling SFV Start!

11 000

11

     

Kultur och bibliotek

327 400

76

Bärkraftiga modeller för kulturverksamhet

319 600

73

Kompetensutbyte mellan kulturinstitutioner

7 800

3

     

Fri bildning

486 150

50

Bildning som ligger i tiden

184 800

15

Fria bildningen och föreningslivet når fler

217 550

28

Professionella organisationer

83 800

7

     

Fonder för bestämda ändamål

96 599

53

     

Utmärkelser och tävlingar

116 500

25

     

Tävlingar

20 000

6

     

Pris

96 500

19

     

Återtagning av bidrag

-21 327

 

TOTALT

1 960 242

282

 

Utdelningen 2021 i detalj (pdf)