67467.jpg

Ansök om Ålandsstipendium

01.02.2019 kl. 10:00
Du som kommer från Åland och är första årets pedagogikstuderande på fastlandet kan ansöka om stipendium. Tre stipendier på 5000 euro delas ut. Ansökningstiden är 1-28.2.2019.

Ålandsstipendierna delas ut för studier på svenska på det finska fastlandet som ger behörighet att verka som:

  • barnträdgårdslärare
  • klasslärare
  • speciallärare

Läs instruktionen och ansök

Stipendierna utgör ett pilotprojekt, pilotperioden är 2017-2019. Syftet är att utreda om ett stipendiesystem kan befrämja byggandet av aktiva kontakter mellan Åland och fastlandet, i ett läge då allt färre åländska studerande väljer Finland som studieland. Pedagogikområdet fungerar som pilot- och utvärderingsområde.