73163.jpg

Tack för alla bidrag till Solveig von Schoultz-tävlingen!

16.04.2020 kl. 11:39
Tävlingstiden för SFV:s skrivtävling för över 30-åringar, Solveig von Schoultz-tävlingen har gått ut. I medlet av augusti kontaktar vi dem får ett pris eller ett hedersomnämnande.

Strax efter midnatt (16.4) hade totalt 126 elektroniska bidrag sänts in till Solveig von Schoultz-tävlingen, som denna gång gäller dikter. De bidrag som kommit per post är ännu inte inräknade i totala antalet bidrag, och de bidrag som postats 15.4 har inte ännu kommit till SFV. Vi meddelar totala antalet tävlande bidrag senare.

Största delen av de elektroniska bidragen sändes in under de tre sista tävlingsdagarna, det vill säga 13-15.4.

Efter att alla bidrag inkommit förmedlar SFV de anonyma bidragen till juryn, som påbörjar sitt arbete. I medlet av augusti kontaktar vi dem som får ett pris eller ett hedersomnämnade. 

Prisutdelningen är i september.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta kanslichefens assistent Camilla Nordblad, tel. 045-121 08 64, camilla.nordblad@sfv.fi

Du kan också läsa frågor och svar om SFV:s litterära tävlingar.