Frågor och svar

Frågor och svar om SFV:s skrivtävlingar

Vad är syftet med SFV:s litteraturtävlingar?
Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur på svenska och hitta nya skrivande förmågor.

Vem kan delta i SFV:s litteraturtävlingar?
Det finns två tävlingar: Arvid Mörne-tävlingen för under 30-åringar, och Solveig von Schoultz-tävlingen för de som fyllt 30. Tävlingsdeltagaren skall vara finländsk medborgare.

Kan jag skriva på finska eller något annat språk?
Syftet med tävlingarna är att få fram ny, svenskspråkig litteratur. Tävlingsbidragen skall alltså vara skrivna på svenska.

Vad gäller tävlingarna?
Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller.

Vilka är tävlingstiderna för litteraturtävlingarna?
Båda tävlingarna ordnas årligen. Arvid Mörne-tävlingen utlyses i oktober, tävlingstiden går ut i mitten av januari, och prisutdelningen sker i maj. Solveig von Schoultz-tävlingen utlyses i januari, tävlingstiden går ut i mitten av april, och prisutdelningen sker i september. 

Var kan jag läsa om tävlingarna, sista inlämningsdag etc?
Tävlingarna annonseras i alla finlandssvenska tidningar och på den sociala webben, och noggranna instruktioner om hur man deltar publiceras på SFV:s webbplats. Adresserna är alltid www.sfv.fi/arvid, och www.sfv.fi/solveig.

Hur går tävlingarna till?
Deltagarna skickar in sitt bidrag anonymt, och förser bidraget med pseudonym. I ett bifogat, slutet kuvert försett med samma pseudonym skriver deltagarna sina riktiga kontaktuppgifter. Man kan också skicka in sitt bidrag elektroniskt via ett formulär som öppnas då tävlingstiden inleds. En betrodd person på kansliet separerar då pseudonymen från det riktiga namnet, och fömedlar tävlingsbidraget anonymt till juryn. Först då juryn är överens om pristagarna och de som eventuellt skall få ett hedersomnämnande kopplas tävlingbidragen ihop med pristagarnas riktiga kontaktuppgifter.

Vad är idén med att man skall tävla anonymt?
En viktig aspekt är att anonymiteten gör att juryn läser och rangordnar bidragen utan att veta något om skribenternas kön, ålder eller hemort. En annan viktig aspekt är att de finlandssvenska litterära kretsarna, och de litterära studiekretarna, är ganska små. Med anonymiteten minimeriar vi risken för att någon i juryn eller funktionärsorganisationen har en förhandsinställning gällande ett deltagande manus.

Deltagandet är anonymt. Kan jag sända in flera bidrag under olika pseudonymer?
Tävlingsdeltagaren får sända in endast ett bidrag till varje tävling.

Vad betyder det då SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till prisbelönta tävlingsbidrag?
Du har alltid upphovsrätt till din text, den rätten kan du bara överlåta med ett separat avtal. Men om din novell eller dina dikter vinner första, andra eller tredje pris i SFV:s litterära tävling, kan du inte utan vårt tillstånd föra materialet till ett annat förlag för publicering. De senaste åren har vi utnyttjat vår publiceringsrätt så, att vi redan under vinstutdelningsceremonin lanserar en bok med de vinnande bidragen. I praktiken återgår alltså publiceringsrätten till dig samma dag som vinnarnamnen blir offentliga.

Enligt en tävlingsregel får jag inte delta om jag publicerat mig i skönlitterär bokform på förlag. Vad betyder det egentligen?
Syftet med våra litteraturtävlingar är att få fram nya förmågor. Du får alltså inte delta om du redan skrivit förlagsavtal med ett etablerat förlag om att publicera ett skönlitterärt verk, t.ex. en dikt- eller novellsamling, eller en roman. Om du skrivit på förlagsavtalet efter att tävlingstiden gått ut, men innan tävlingsresultatet offentliggjorts, deltar ditt tävlingsbidrag normalt.

Jag fick några texter publicerade i skolans årsbok. Jag tryckte upp en bok på eget förlag som jag spred bland släkt och vänner. Några av mina dikter kom efter en skrivarkurs med i antologi som gavs ut av ett förlag. Får jag delta?
Det finns inget hinder för dig att delta i våra tävlingar om du hittills gett ut dina alster till exempel på eget förlag i en begränsad krets, eller fått dina dikter/noveller/kolumner publicerade t.ex. i årsskrifter, skol- och organisationstidningar eller i tidskrifter. Samma tolkning gäller om du lagt upp dina texter på till exempel Facebook eller på din blogg. Det finns heller inget hinder om några av dina texter publicerats som en del av en antologi - även om den antologin kom ut på ett etablerat förlag.

Jag publicerade några fina texter på eget förlag eller lade upp mina bästa dikter på Facebook eller på min blogg. Kan jag skicka in dessa texter som tävlingsbiddrag?
Eftersom SFV förbehåller rätten till första publicering av tävlingsbidragen (se ovan) skall du endast skicka in helt nya texter till våra tävlingar.

Enligt reglerna får jag inte delta, om jag tidigare vunnit ett penningpris i samma tävling. Vad betyder det?
Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att hitta nya förmågor, och att kontinuerligt utvidga kretsen av finlandssvenska författare. Därför vill vi undvika att samma person flera gånger står på prispallen. Det skulle i längden riskera att göra tävlingen ointressant - både för deltagarna och för det litterära fältet.

Kan jag delta i Solveig von Schoultz-tävlingen, även om jag vunnit ett penningpris i Arvid Mörne-tävlingen?
Eftersom tävlingarna för under 30-åringar och för över 30-åringar är separata, går det bra att delta i Solveig von Schoultz-tävlingen, även om man tidigare vunnit ett penningpris i Arvid Mörne-rävlingen. 

Jag vann inget pris. Hur många gånger får jag delta på nytt i samma tävling?
Du får delta hur många gånger som helst, inom de gränser som tävlingsreglerna i övrigt sätter (se frågorna ovan). Anonymiteten gör att vi inte vet hur många gånger du deltagit.

Kan jag få se motiveringen till varför jag inte vann ett pris?
Juryn motiverar endast valet av pristagare, och skriver inget protokoll över de övriga bidragen. Ingen i juryn (eller funktionärerna på SFV), kan därför spekulera i varför ett bidrag inte nådde prispallen.

Jag läste om prisvinnarna i media. Varför fick jag inget personligt besked?
SFV kontaktar personligen enbart de som vunnit pris eller fått ett hedersomnämnande. Tävlingsdeltagandet är anonymt, och ingen i juryn (eller funktionärerna på SFV) öppnar och läser de övriga deltagarnas kontaktuppgifter.

Jag skickade in min enda utskrift, och datorn kraschade. Kan jag få tillbaka mitt manus?
I undantagsfall kan det lyckas, men alla bidrag som inte återfinns bland pristagarna förstörs efter en tid, både pappersbidragen och de elektroniska. Därför skall du alltid skicka in en kopia av ditt bidrag – aldrig det enda originalet. När det gäller elektroniska original och annan viktig data lönar det sig överlag att ha bra backup-rutiner.

Är det möjligt att få respons på tävlingsbidragets litterära kvalitet?
Eftersom deltagandet sker anonymt och juryn inte för protokoll, eller motiverar andra val än prisvinnarna, kan ingen i juryn (eller funktionärerna på SFV) ge respons i efterhand. Om du önskar feedback på dina texter, går det enklare och snabbare att delta i en skrivarkurs på t.ex. ett medborgarinstitut.