73373.jpg

SFV stärker utbildningen, kulturen och fria bildningen genom resurser till nya projekt

30.04.2020 kl. 09:39
SFV har fri ansökningstid för bidrag. Under tiden februari till april fick 54 sökande positivt besked. Bland bidragsmottagarna finns bland annat pilotprojektet MEDA- Läskompetens, ett projekt kring läskompetens bland svenskspråkiga högskolestuderande.

SFV stöder utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland genom att stärka resurserna och kontaktnäten för individer, grupper och initiativ i Svenskfinland. Av de 117 bidragsansökningar som kommit in under tiden februari till april, beviljades 54 sökande bidrag.

Bidrag beviljas till projekt vars syfte är i linje med de utmaningar som vi ringat in – våra fokusområden. Det finns två–tre fokusområden inom varje sektor. 

Exempel ur utdelningen

Inom sektorn Utbildning fick yrkeshögskolan Arcada bidrag för ett ettårigt pilotprojekt, MEDA- Läskompetens. Syftet är att förbereda ett längre forsknings- och utvecklingsprojekt kring läskompetens bland finlandssvenska ungdomar inom högskoleutbildningen.

Bidraget beviljades inom fokusområdet Högklassig språkpedagogik och språkmedvetenhet.

Inom sektorn Kultur och bibliotek fick Den finlandssvenska sång- och musikfesten som arrangeras i juni 2021 i Helsingfors bidrag. Sångfesten arrangeras vart femte år och på programmet finns allt från masskörkonserter och körkaruseller utomhus i centrum till en flerspråkig allsångskonsert och barnkörkonsert med stadens dagisar. Två av sångfestens stora konserter hålls utomhus vid Domkyrkan och Ode. Genom projektet stärks amatörsången, musiken och samhörigheten inom Svenskfinland, och det svenska blir synligt i Helsingfors.

Bidraget beviljades inom fokusområdet Bärkraftiga modeller för långsiktig kulturverksamhet.

Inom sektorn Fri bildning fick projektet Gamla Rävar, Grå Pantrar och Flower Power bidrag. Projektet riktar sig till dem som nyligen blivit pensionerade. Genom projektet vill man erbjuda deltagarna möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar som uppkommit i samband med pensioneringen och den rådande samhällsutvecklingen.

Bidraget beviljades inom fokusområdet Bildning som ligger i tiden.

Fördelning

Utdelningen under tiden februari till april på totalt 184 845 euro fördelades enligt följande:

  • Fri bildning :12 st ansökningar, 30 800 euro
  • Kultur och bibliotek: 18 st ansökningar, 61 000 euro
  • Utbildning: 24 st ansökningar, 93 045 euro

Snabb behandlingstid i april och maj

SFV har fri ansökningstid och de ansökningar som skickas in i april och maj behandlas i rask takt på grund av den rådande situationen. Vi strävar efter att ge besked redan veckan efter att ansökan skickats in.
 

Ansök om bidrag

 

Vi skrev om årets första utdelning (januari-februari) här.