73423.jpg

Totalt 138 bidrag till Solveig von Schoultz-tävlingen

06.05.2020 kl. 08:01
Den 15 april gick tävlingstiden ut för Solveig von Schoultz-tävlingen, som gäller dikter. Totalt inkom 138 bidrag och nu har tävlingsjuryn påbörjat sitt arbete.

Tävlingsjuryns arbete pågår fram till augusti, och då kontaktar vi dem som får ett pris eller ett hedersomnämnande. 

Prisutdelningen är i september.

Har du frågor eller vill veta mer om Solveig von Schoultz-tävlingen? Kontakta kanslichefens assistent Camilla Nordblad, tel. 045-121 08 64, camilla.nordblad@sfv.fi

Du kan också läsa frågor och svar om SFV:s litterära tävlingar.
 


Antalet bidrag 2006–2020

Antalet tävlande bidrag i SFV:s litterära tävlingar har varierat under åren. Tävlingarna gäller vartannat år dikter, vartannat år noveller, och statistiken visar att det rätt ofta inkommer fler bidrag till tävlingarna då de gäller dikter. Det här mönstret framkommer tydligt framförallt i Solveig von Schoultz-tävlingen under de senaste åren.

Åren 2009 till 2010 är något av rekordår. År 2009 gällde tävlingarna noveller och sammanlagt 170 bidrag skickades in till Solveig von Schoultz-tävlingen och 151 bidrag till Arvid Mörne-tävlingen.

Följande år, 2010, då tävlingarna gällde dikter, inkom 180 bidrag till Solveig von Schoultz-tävlingen, vilket är rekord i tävlingens historia. Samma år tävlade totalt 139 bidrag i Arvid Mörne-tävlingen.

I år, 2020, gäller tävlingarna dikter och vi ser igen en liten ökning i antalet tävlande bidag: 138 bidrag i Solveig von Schoultz-tävlingen och 123 bidrag i Arvid Mörne-tävlingen.
 

Antalet inkomna bidrag till Solveig von Schoultz- och Arvid Mörne-tävlingen åren 2006-2020.