73573.jpg

SFV:s årsmöten hålls i juni

15.05.2020 kl. 15:23
På grund av virusläget sköts de två SFV-föreningarnas årsmöten upp. Nu hålls de i juni, och man kan också delta via videolänk.

Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf 

kallar till årsmöte fredagen den 5 juni 2020 kl. 13 i SFV:s kansli, Annegatan 12, 00120 Helsingfors. Stadgeenliga ärenden. Observera att på grund av gällande restriktioner, krävs denna gång förhandsanmälan till årsmötet. Personmedlem som önskar utöva sin rösträtt vid årsmötet skall därför senast den 1 juni 2020 kl. 16 anmäla sig själv eller ett ombud via formuläret på www.sfv.fi/und2020 eller till Camilla Nordblad, 045-1210864.

Styrelsen

mer info och anmälning


Svenska folkskolans vänner rf

kallar till årsmöte fredagen den 12 juni 2020 kl. 13 i SFV:s kansli, Annegatan 12, 00120 Helsingfors. Stadgeenliga ärenden. Personmedlem som önskar utöva sin rösträtt vid årsmötet skall senast den 8 juni 2020 kl. 16 anmäla sig via formuläret på www.sfv.fi/sfv2020 eller till Camilla Nordblad, 045-1210864.

Styrelsen

mer info och anmälning


Frågor och svar gällande de två SFV-föreningarna