74541.jpg

Sjukskötarna är årets Fredrikor

02.09.2020 kl. 08:00
I år går Fredrika Runeberg-stipendiet till alla de sjukskötare som dagligen gör ett fysiskt och psykiskt krävande arbete. Genom stipendiet vill kommittén synliggöra deras uppoffrande arbete under coronapandemin.

Bild: Tage Rönnqvist/Svenska kulturfonden

– Alla som jobbar inom sjukvården är mycket pressade idag, men samtidigt är vårdarna också lojala och plikttrogna. För oss inom vårdyrket är det självklart att fortsätta sköta jobbet varje dag, trots att många sjukskötare riskerar både sin egen och familjemedlemmarnas hälsa. För mig syns Fredrika Runebergs samhällsmoderlighet i vårdarna själva, i yrkesetiken och i ansvarskänslan för samhället, säger Sandra Alldén, sjukskötare och verksamhetsledare för Sjuksköterskeföreningen i Finland rf.

Stipendiekommittén betonar att sjukskötarna dagligen osjälviskt prioriterar patienterna framom sin egen säkerhet. Trots personalbrist och stor osäkerhet i samhället jobbar sjukskötarna hårt för att svara på alla behov och förväntningar under coronapandemin.

Trots att det är föreningen som nu får stipendiet, tänker jag att tacket går till alla sjukskötare för deras fina jobb.
Sandra Alldén

–  Att vara vårdare kräver att man är modig, osjälvisk och professionell. Fredrikastipendiet ger både erkänsla och synlighet för jobbet som alla sjukskötare gör. Det visar att sjukskötarna har en viktig roll i samhället. Trots att det är föreningen som nu får stipendiet, tänker jag att tacket går till alla sjukskötare för deras fina jobb, säger Sandra Alldén.

Virtuell prisutdelning

I år firas Fredrika-stipendiaten virtuellt på grund av det osäkra coronaläget. Fredrika Runeberg och årets stipendiemottagare uppmärksammas istället med en videoproduktion.

Filmproduktion: Eva Lingon

Juryns motivering

”Mottagaren av årets Fredrika Runeberg-stipendium är en förening som representerar en yrkesgrupp vars medlemmar varje dag utför arbetsuppgifter som är både fysiskt och psykiskt krävande. Sjukskötarna prioriterar osjälviskt patienten framom sin egen säkerhet och coronapandemin har krävt ytterligare uppoffringar av dem som jobbar vid frontlinjen.

När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades var tanken att uppmärksamma kvinnor i Svenskfinland som, i Fredrika Runebergs anda, osjälviskt bidrar till att stärka samhällsutvecklingen. Sjukskötarna har, speciellt under den pågående pandemin, visat prov på den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för Fredrika Runeberg. Därför är de väl värda ett stipendium ur den fond vars syfte är att bevara minnet av hennes gärning.

Fredrika Runeberg var mycket samhällsaktiv och grundade föreningar för att höja kunskapsnivån bland kvinnor och för att motarbeta nöden. Sjuksköterskeföreningen som grundades 1898 har ett liknande syfte: att höja sjukvårdarnas yrkeskunskaper. Föreningen främjar också samarbetet mellan svenskspråkiga sjukskötare i Finland.

WHO har utsett år 2020 till Sjukskötarens och barnmorskans år. Genom Fredrika Runeberg-stipendiet vill man uppmärksamma inte bara stipendiemottagaren utan alla som jobbar inom vården i Finland, oberoende av modersmål eller kön.”

TILL SjuksköterskeföreningeNS Webbplats

Fredrika Runeberg-stipendiet

Fredrika Runeberg-stipendiet, 10 000 euro, delas årligen ut till en eller flera personer i Svenskfinland som utfört en samhällsmoderlig gärning. Stipendiet delas ut ur Fredrika Runebergs stipendiefond, som instiftades år 1986 av fil.dr Karin Allardt Ekelund. Fonden förvaltas inom Svenska kulturfonden, och dess syfte är enligt statuterna att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne.

Stipendiet utdelas årligen den 2 september i makarna Runebergs hem i Borgå.

I stipendiekommittén ingår representanter för:

  • Finlands svenska Marthaförbund
  • Svenska folkskolans vänner
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska Kvinnoförbundet

I år hade allmänheten möjlighet att nominera kandidater till Fredrika Runeberg-stipendiet. 

Tidigare STIPENDIEMOTTAGARE