76232.jpg

Solveig von Schoultz-tävlingen 2021 gäller noveller

15.01.2021 kl. 09:11
Är du över 30 år och gillar att skriva noveller? Delta gärna i SFV:s skrivtävling, Solveig von Schoultz-tävlingen. Senast 15.4 vill vi ha din novell.

Tävlingstiden för Solveig von Schoultz-tävlingen 2021 är 15.1.2021–15.4.2021.

Du deltar anonymt i tävlingen genom att skriva under en pseudonym. Du kan sända in ditt bidrag per post eller elektroniskt. 

Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro delas ut, samt eventuella hedersomnämnanden. 

Syftet med tävlingen är att främja skönlitterärt skrivande.

Jag vill veta mera om Solveig von ScHoultz-tävlingen