Solveig von Schoultz-tävlingen 2021

Solveig von Schoultz-tävlingen 2021 startade den 15 januari och pågår fram till den 15 april. Du deltar anonymt i tävlingen, som denna gång gäller noveller.

TÄVLINGSREGLER:

 • Tävlingen är öppen för personer som vid tävlingstidens utgång fyllt 30 år.
 • År 2021 gäller tävlingen noveller.
 • Manuskriptet får omfatta högst 25 000 tecken (inkl. mellanslag).
 • Novellen skall vara skriven på svenska.
 • Tävlingsdeltagaren skall vara finländsk medborgare.
 • Tävlingsdeltagaren får sända in endast ett bidrag till tävlingen.
 • Man får inte delta i tävlingen, om man tidigare publicerat sig i skönlitterär bokform på förlag.
 • De som tidigare fått ett penningpris i Solveig von Schoultz-tävlingen får inte delta på nytt.

INSTRUKTION:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.
 • Du tävlar anonymt – använd en pseudonym, som syns på varje manuskriptsida.
 • Du kan delta med pappersmanus som du postar, eller med elektroniska manus (txt, doc, docx, pdf)
 • Sänd ditt pappersmanuskript till: Svenska folkskolans vänner, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors. Skriv ”Solveig von Schoultz-tävlingen” på kuvertet.
 • Sänd in ditt bidrag elektroniskt genom att ladda upp manuskriptet via formuläret, som är länkat från denna sida.
 • Om du deltar med pappersmanus, bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: Namn, personnummer, fullständig adress, telefonnummer, e­post. Skriv på kuvertet endast din pseudonym, och slut kuvertet.

NOTERA:

Tävlingstiden är 15.1.2021 – 15.4.2021 kl. 24 (poststämpel godkänns).
SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen.
Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att tävlingstiden gått ut. Författarna skall därför själva se till att ha egna kopior och säkerhetskopior på sina texter.
Tävlingsbidragen bedöms av en jury. Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av augusti.
Vinnarnamnen offentliggörs i september 2021.

Sänd in ditt tävlingsbidrag elektroniskt här 


Syftet med tävlingen är att främja intresset för skönlitterärt författarskap. Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro delas ut. Förstapristagaren får även gå en kortkurs i skrivande på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar får också delta i ett skrivseminarium som arrangeras av SFV hösten 2021.


Frågor och svar

Tidigare prisvinnare