Solveig von Schoultz-tävlingen 2021

Solveig von Schoultz-tävlingen 2021 avslutades den 15 april. Tack för alla bidrag!

Vi kontaktar prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnande i mitten av augusti. Pristudelningen är i september 2021.


SFV:s skrivtävling för över 30-åringar, Solveig von Schoultz-tävlingen, gäller vartannat år dikter, vartannat år noveller. Syftet med tävlingen är att främja intresset för skönlitterärt författarskap. Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro delas ut. Förstapristagaren får även gå en kortkurs i skrivande på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar får också delta i ett skrivseminarium som arrangeras av SFV hösten 2021.


Frågor och svar

Tidigare prisvinnare