Solveig von Schoultz-tävlingen 2022

Solveig von Schoultz-tävlingen är avslutad, tack för alla bidrag! Vi kontaktar dem som får pris eller hedersomnämnande i augusti.


Den 15 januari startade Solveig von Schoultz-tävlingen, SFV:s skrivtävling för över 30-åringar. Tävlingen gäller dikter. 

Tävlingsregler:

 • Tävlingen är öppen för dig som vid tävlingstidens utgång, det vill säga 15.4.2022, fyllt 30 år.
 • Du som deltar i tävlingen är finländsk medborgare.
 • Tävlingen gäller dikter.
 • Du kan sända in ett bidrag till tävlingen.
 • Bidraget ska bestå av minst fem, men högst tio dikter.
 • Dikterna ska vara skrivna på svenska.
 • Du får inte delta i tävlingen, om du har publicerat dig i skönlitterär bokform på förlag.
 • Om du tidigare har vunnit ett penningpris i Solveig von Schoultz-tävlingen får du inte delta på nytt.

Instruktion:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.
 • Du tävlar anonymt – använd en pseudonym, som syns på varje manuskriptsida.
 • Du kan sända in ditt manus per post eller elektroniskt.
 • Om du sänder in ditt manus per post:
  1. Lägg manuset i ett kuvert. Bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: 
  Namn, personnummer, fullständig adress, telefonnummer, e-post.
  Skriv på kuvertet endast din pseudonym och slut kuvertet.
  3. Skriv ”Solveig von Schoultz-tävlingen” på kuvertet som innehåller ditt manus och brevet med dina personuppgifter.
  4. Posta det till adressen: 
  Svenska folkskolans vänner, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors.
 • Om du sänder in ditt manus elektroniskt:
  Använd formuläret som öppnar på denna sida då tävlingstiden börjar 15.1.2022. Där ska du även mata in dina personuppgifter. En betrodd person på SFV:s kansli separerar dina riktiga personuppgifter från din pseudonym, och förmedlar endast det anonyma tävlingsbidraget till juryn. 

Notera:

 • Tävlingstiden börjar den 15 januari 2022 och tar slut den 15 april 2022 kl. 24 (poststämpel godkänns).
 • Tävlingsbidragen bedöms av en jury. Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av augusti.
 • Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att juryn fattat sina beslut. Se därför till att du har egna kopior och säkerhetskopior på dina texter. 
 • Prisutdelning och publicering av vinnarnamnen sker i september 2022.
 • SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen. En bok med vinnartexterna ges ut på prisutdelningen i september 2022. 

Har du frågor? Kontakta Camilla Nordblad, 045-121 08 64, camilla.nordblad@sfv.fi.

Allmänt om tävlingen

SFV:s skrivtävling för över 30-åringar, Solveig von Schoultz-tävlingen, gäller vartannat år dikter, vartannat år noveller. Syftet med tävlingen är att främja intresset för skönlitterärt författarskap. Tävlingens prissummor är 5 000 euro (I), 3 000 euro (II) och 2 000 euro (III). Dessutom kan hedersomnämnanden delas ut. Förstapristagaren får även gå en kortkurs i skrivande på Biskops Arnö Nordens Folkhögskola i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar får också delta i ett skrivseminarium som arrangeras av SFV.


Frågor och svar

Tidigare prisvinnare