83060.jpg

Gunilla Luther-Lindqvist är årets Fredrika

02.09.2022 kl. 00:01
Människor på flykt undan konflikter, krig och rädsla är i akut behov av hjälp, skydd, boende, mat och trygghet. Årets Fredrika-stipendiat Gunilla Luther-Lindqvist är frivilligarbetaren som outtröttligt jobbar för att hjälpbehövande och utsatta ska få en tryggare tillvaro.

Bild: Linda Tallroth-Paananen/Svenska kulturfonden

Gunilla Luther-Lindqvist har via hjälporganisationen Nada-Nord i Jakobstad länge jobbat för utsatta människor i flyktingläger och i närområdet. Flera gånger har Luther-Lindqvist tillsammans med andra hjälparbetare rest till flyktingläger för att stödja människor i nöd; de har drivit insamlingar och transporterat förnödenheter till hjälpbehövande.

I hennes engagemang
finns den samhällsmoderlighet som världen behöver mer av.

Stipendiekommittén motiverar valet bland annat med att Gunilla Luther-Lindqvist har visat prov på ett outtröttligt engagemang för hjälpbehövande och utsatta människor. Hon inspirerar andra till frivilligarbete och hennes livssyn speglas i Nada-Nords motto: ”Det vi gör, gör vi tillsammans med stor kärlek!” I hennes engagemang finns den samhällsmoderlighet som världen behöver mer av.

Ordförande i Nada-Nord

Gunilla Luther-Lindqvist är också ordförande för Nada-Nord, som erbjuder hjälp till barn, föräldrar och åldringar som lever i krisdrabbade områden utomlands och till dem som lider nöd i närregionen. Största delen av hjälpen utomlands består av förnödenheter som köps på plats. Men Nada-Nord har också donerat räddningsbåtar, sjukhustält och låtit bygga en lekpark på ett flyktingläger. Här hemma hjälper man främst genom bidrag till mat och kläder samt upplevelser som ger en liten guldkant till människor i nöd, främst barnfamiljer och åldringar.

Om Fredrika Runeberg-stipendiet

Stipendiet på 10 000 euro delas ut ur Fredrika Runebergs stipendiefond inom Svenska kulturfonden. Fondens syfte är att bevara minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den samhällsmoderlighet som var utmärkande för henne. I stipendiekomittén finns representanter från

  • Finlands svenska Marthaförbund
  • Svenska kulturfonden
  • Svenska kvinnoförbundet
  • Svenska folkskolans vänner. 

Se tidigare mottagare