83065.jpg

Tiina Pitkäjärvi vinner Solveig von Schoultz-tävlingen

06.09.2022 kl. 00:01
Med sex dikter som "blottar hur det brännande och sanna kräver avstånd" övertygar Tiina Pitkäjärvi tävlingsjuryn, och får första pris i skrivtävlingen för över 30-åringar. Andra pris går till Ricky Lindén från Närpes/Ingå, och Hannele Luhtasela från Malax/Helsingfors vinner tredje pris. Sammanlagt 156 diktbidrag skickades in till tävlingen.

Foto: Hannah Zeppen


Prisutdelningen är 6.9 kl. 17 i SFV-huset G18 Helsingfors. Se den direktsända tillställningen från kl. 17.15 på sfv.fi eller på Facebook.

De vinnande bidragen finns samlade i en bok och går att läsa digitalt här. Vill du ha ett fysiskt exemplar? Skicka mejl till redaktion(a)sfv.fi med din postadress. Vi postar så långt lagret räcker.–  Första pris i tävlingen innebär först och främst, tror jag, att en yttre ”social” och en inre "privat” värld förenas. Jag inser att avståndet mellan dessa är kortare än jag trott, säger Tiina Pitkäjärvi, uppvuxen i Larsmo och för tillfället bosatt i Berlin. 

Hon är språkvetare och har skrivit fragment av olika slag i många år, i huvudsak utan att bestämma om det är prosa eller poesi.
– För mig handlar skrivandet ofta om att greppa och förstå något, men jag är så klart också intresserad av hantverket. 

Trots att Tiina Pitkäjärvi ser skrivande som ett verktyg för att själv komma underfund med och eventuellt behandla saker, är det också en fråga om självförtroende, och hur mycket tid det ges.

– Förutom tid handlar skrivandet också om alla andra resurser. Ett erkännande som det här rättfärdigar kanske att skrivandet får högre prioritet ibland, men det är långt ifrån okomplicerat. Det behöver fortfarande rättfärdigas, och då menar jag inte för andra utan för en själv. Det sitter djupt att man ska vara produktiv och till nytta, och det är man inte alltid om man sitter och skriver små dikter.

En av Tiina Pitkäjärvis förebilder är författaren och journalisten Annie Proulx. 
– Jag tycker om hennes skildringar av inlands-USA, av glesbygd, det råa och det karga. Oavsett framställningsform beundrar jag sådant i detalj genomtänkt arbete, där det också finns utrymme för mottagaren. Jag tycker också att humor är ett bra sätt att närma sig existentiella teman, som filmregissören och manusförfattaren Roy Andersson gör. 

Vad ska du göra med prispengarna?

– Kanske skaffa en ny dator. Jag har ingen där alla tangenter fungerar.


Självbiografiskt skrivande dominerar

Variationen bland årets bidrag till Solveig von Schoultz-tävlingen är som vanligt stor, men en tydlig trend är att skribenterna ofta utnyttjar det givna omfånget – tio dikter – till att skriva diktsviter eller att samla dikter kring ett motiv.

 –  Det episka draget är alltså starkt, och de berättelser som förmedlas är till allra största delen i jagform och tillbakablickande, alltså en (själv)biografisk form. Pandemin är fortsatt ett förekommande motiv, om än inte så dominerande som tidigare covid-år. Att kriget i Ukraina väckt ett starkt engagemang är också tydligt, men i grunden är det eviga poetiska ämnen som naturen, kärleken och det egna själslivet som dominerar. Vackert så, säger juryns ordförande Jonas Ellerström

Solveig von Schoultz-tävlingen gällde denna gång dikter och arrangerades 15.1–15.4.2022. Juryn bestod av författaren, litteraturvetaren Jonas Ellerström (ordförande), författaren Karin Erlandsson och litteraturvetaren, kritikern Ylva Perera
 

Juryns motiveringar

Första pris, 5 000 euro, tilldelas Tiina Pitkäjärvi, uppvuxen i Larsmo, bosatt i Berlin, Tyskland, för sex dikter som handlar om att närma sig minnen och människor, samtidigt som de blottar hur det brännande och sanna kräver avstånd. I fragment som är lika retsamt gäckande som poetiskt precisa rör vi oss mellan kondensen i ett vattenglas till Östersjöns grumliga botten. Dikternas ömsinta uppmärksamhet öppnar en hel värld.
 
Andra pris, 3 000 euro, går till Ricky Lindén, hemma från Närpes, bosatt i Ingå, för diktsviten ”Fem diktär froån mormorsstugon/Fem dikter från mormorsstugan”. I fem dikter på närpesiska förankras tematiken att söka sitt hem och sin tillhörighet på hemspråket, samtidigt som dikterna öppnar sig bortom det invanda. Form och tematik förstärker varandra elegant i en svit där skribenten lyckas skapa både oro och trygghet.
 

 Ricky Lindén får andra pris i tävlingen. Foto: Aka Bubble. Hannele Luhtasela tilldelas tredje pris. Foto: privat.
 

Tredje pris, 2 000 euro, tilldelas Hannele Luhtasela, född och uppvuxen i Malax, bosatt i Helsingfors, för dikter som i Gösta Ågrens kölvatten (men i motsatt riktning) rör sig genom den österbottniska skärgården, en kajakfärd som växer till ett samtal med färdkamraten, en dialog med Ågrens bok Hid och en upptäcktsfärd bland öar, fyrar och vågor efter resans syster, den undflyende poesin själv.
 
Ett hedersomnämnande går till Julia Åman, uppvuxen i Oravais, bosatt i Helsingfors, för en diktsvit om vildvatten och inre stormar. I ett halsbrytande vigt, svarthumoristiskt språkflöde utforskas såväl själens ostadiga meteorologi i nuet som dess rötter i barndomen. Kaoset städas inte upp, men får konturer som tecknar både skönhet och sorg.
 


 
Valter Holmström (foto: Sawandi Groskind) och Julia Åman får hedersomnämnande. 

Ett hedersomnämnande går till Valter Holmström, hemma från Jakobstad, bosatt i Helsingfors, för sviten "Insektstroferna”, som förmedlar känslan av pandemitillvaron på ett nytt sätt. Klaustrofobi, det okontrollerbara och att slutligen anta en annan form är teman i sviten, som med sparsamma medel effektivt kastar oss in i isoleringen.
 

Om SFV:s skrivtävlingar

Syftet med SFV:s litterära tävlingar är att främja intresset för att skriva skönlitteratur. Det finns två tävlingar: Arvid Mörne-tävlingen (för under 30-åringar) som instiftades 1986, och Solveig von Schoultz-tävlingen (för de som fyllt 30 år) som instiftades 2004.

Vartannat år gäller tävlingarna dikter, vartannat år noveller. Båda tävlingarna har samma prissummor. Förstapristagarna erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige, och därutöver får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar delta i ett skrivseminarium.

Läs frågor och svar om SFV:s skrivtävlingar