76972.jpg

Skolparen nu utsedda i vänskolprojektet mellan svensk- och finskspråkiga skolor

17.03.2021 kl. 08:00
I november lanserade SFV och Hanaholmens Svenska nu-nätverk ett vänskolprojekt, där finsk- och svenskspråkiga skolor får samarbeta under läsåret 2021-2022. Skolparen är nu utsedda, och planeringen av samarbetet kör igång.

Syftet med projektet är att sänka tröskeln för samarbete över språkgränsen och att ta fram goda modeller för fungerande vänskolverksamhet.

Vi lanserade projektet i november 2020, och skolorna har haft möjlighet att ansöka om att delta i projektet fram till slutet av februari 2021. Sammanlagt 29 skolor visade intresse.

Svenska nu och SFV har gått igenom skolornas ansökningar och format lämpliga skolpar.

 – Kvaliteten på ansökningarna var god och vi är glada över att i skolparen ingår såväl den grundläggande utbildningens lägre och högre årskurser, gymnasier som en språkbadsskola, konstaterar Svenska nu-nätverkets styrgruppsordförande Gunvor Kronman.

Skolorna har hittat vänner både nära och fjärran.

 – I projektet ingår skolor som samarbetar i sin egen region samt skolor med ett större geografiskt avstånd till varandra. Verksamhetsformerna kan variera, men vi hoppas att projektet kan utmynna i bestående samarbetsstrukturer, säger Niklas Wahlström, sektorsansvarig för utbildning på SFV.

De valda skolparen är

  • Gymnasiet Grankulla samskola (Grankulla) och Kuopion klassillinen lukio (Kuopio)
  • Helsinge Gymnasium (Vanda) och Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio (Tammerfors)
  • Karis svenska högstadium (Raseborg) och Kosken koulukeskus (Imatra) 
  • Katedralskolan (Åbo) och Puolalanmäen lukio (Åbo) 
  • Korsholms gymnasium (Korsholm) och Ylöjärven lukio (Ylöjärvi) 
  • Lovisa Gymnasium (Lovisa) och Rauman Lyseon lukio (Raumo)
  • Norra Korsholms skola (Korsholm) och Niittylahden koulu (Joensuu)
  • Näs skola (Larsmo) och Leppätien koulu (Sibbo)
  • Terjärv skola (Kronoby) och Kaustisen keskuskoulu (Kaustby)

Skolparen inleder nu planeringen av sitt samarbete och får bidrag av SFV för att finansiera verksamheten. Svenska nu arrangerar nätverksträffar under projektets gång, där skolparen får dela goda erfarenheter och inspireras av varandra. 

Läs mer om projektet här