Christoffer Grönholm

kanslichef
1987–2011
Beskrivning

född 19.3 1949 Helsingfors, död 27.4 2011 Lojo
Under Grönholms tid expanderade SFV på flera fronter: Schildts förlag växte till det tionde största i landet, och utbilningsenheterna Axxell och Svenska studiecentralen blev betydande aktörer inom sina respektive grenar. Därtill tillkom SFV–huset G18 på Georgsgatan med aktiviteter inom undervisning, kultur och media i Cityportal Ab:s regi. SFV:s förmögenhet sköttes väl och växte, vilket möjliggjorde växande summor i utdelning av understöd. För Grönholm, som var en utåtriktad och engagerad person, var det naturligt att stöda hotade svenska språköar och samarbete skapades t.ex. med estlandssvenskarna. Till hans minne instiftades ett pris som bär hans namn, vilket årligen tilldelas en svensklärare i en finsk skola som särskilt främjat intresset för den svenska kulturen i Finland.
Grönholm var statsvetare, pol.dr 1981. Han var docent i allmän statslära vid Helsingfors universitet sedan 1982, sekreterare i svenska riksdagsgruppen 1981–82 och bitr. professor vid Svenska social– och kommunalhögskolan 1987–90. Han var ordförande för SFP i Esbo 1980–86 och satt innan sin förtida död i cancer i ett flertal bolags och stiftelsers styrelser och förvaltningsråd.

Hans Westergård. Olja på duk, 79 x 60 cm