Carl Jacob Gardberg

ordförande
1980–1998
Beskrivning

född 16.11.1926 Helsingfors, död Helsingfors 31.5.2010
Gardberg satt i SFV:s styrelse fr.o.m. 1973 och kom att verka som ordförande för föreningen under två aktiva kanslichefers tid: Ragnar Mannil och därefter Christoffer Grönholm. Han stod förlagsvärlden nära som medlem i Holger Schildts förlags styrelse, och kom själv som forskare och författare att ge ut flera betydelsefulla verk inom kultur– och arkitekturhistoria vid det SFV–ägda förlaget. 
Gardberg var konst- och kulturhistoriker, fil.dr 1960. Han blev SFV:s hedersordförande 1998. Gardberg var chef för Åbo stads historiska museum 1960–72. Han utnämndes 1972 till statsarkeolog och chef för det nybildade Museiverket och innehade denna post fram till 1992. Han var därtill docent i nordisk kulturhistoria vid Åbo Akademi 1961–72 och i historisk arkeologi vid Åbo universitet 1969–72. 

Fritz Jakobsson. Olja på duk 68 x 51 cm