Gunnar Bäck

ordförande
1967–1978
Beskrivning

född 13.3.1909 Öja, död 14.1.1989
Under Bäcks tid exanderade SFV–rörelsen stort genom förvärvet av Holger Schildts förlag 1972 samt att Finns folkhögskola i Esbo 1973 och Studiecentralen Svenska studieförbundet 1978 anslöts till SFV. Därtill uppfördes fyra nya fastigheter, bl.a. i Ekenäs och Esbo. I samband med grundskolans tillkomst under 1970–talet dryftades även ett namnbyte då begreppet “folkskola” sågs som otidsenligt. SFV:s styrelse stannade vid att behålla det välrotade namnet men gav istället det ett officiellt tillägg: “förening för finlandssvenskt bildningsarbete”.
Bäck var skolman, rektor. Han var lärare i tyska vid Laguska skolan i Helsingfors 1937–47, dess rektor 1941–47, lektor i tyska vid Sv. handelshögskolan 1947–72, rektor för Helsingfors sv. arbetarinstitut 1950–72.

Birgitta Parland. Olja på duk, 59,5 x 48,5 cm