Ragnar Mannil

sekreterare/kanslichef
1960–1987
Beskrivning

Under början av Mannils tid genomgick SFV–kansliet moderniseringar vad gällde arbetssätt och utrustning. Därtill effektiverades fastighetsförvaltningen, och huvudadressen Annegatan 12 – som 1929 hade erhållits som donation – renoverades och byggdes ut. Som ett led i förnyad lagstiftning betonades vuxenutbildningen mer än tidigare vilket också SFV gick in för i sin verksamhet. Finns folkhögskola, vars tillblivelse 1891 hade stötts av föreningen, övertogs 1973 i sin helhet av SFV. Steget in i förlagsvärlden togs genom köpet av Holger Schildts förlag 1972. Mannil var även initiativtagare till SFV:s folkbildningsmedalj, som tillkom till SFV:s 80–års jubileum 1962 och till det omfattande encyklopediska projektet Uppslagsverket Finland, som i sin första form utkom 1982–85.
Mannil var folkbildare, fil.mag. 1965. Han utexaminerades 1947 som folkskollärare och var 1947–50 ungdomssekreterare vid Finlands svenska nykterhetsförbund, 1951–58 föreståndare för Svenska nykterhetsbyrån i Vasa och 1958–60 journalist vid Vasabladet. 

Åke Hellman. Olja på duk, 53 x 44 cm.