Gösta Cavonius

ordförande
1958–1966
Beskrivning

född 14.4 1905 Tusby, död 11.9 1995 Helsingfors
Cavonius omfattande sakkunskap i pedagogiska frågor berikade föreningens kunnande och profil som bildningsorganisation under en tid då det finländska skolsystemet började moderniseras. Under hans tid vid SFV reglerades de anställdas löner och pensioner så att de motsvarade liknande organisationers personalförhållanden. Därtill inleddes planeringen av reformer av SFV:s organisation och av medlemskategorierna, vilka genomfördes under 1970-talet. Cavonius var en produktiv skriftställare och skrev SFV:s 100-årshistorik Tanke och gärning (1982).
Cavonious var skolman, fil.dr 1944. Han blev hedersordförande i SFV 1980. Cavonius tjänstgjorde 1926–44 som folkskollärare i Helsingfors, var 1944–48 inspektör för nämnda stads svenska folkskolor och blev 1948 skolråd i Skolstyrelsen, vars svenska avdelning han ledde 1952–69. Han var docent i pedagogik vid Helsingfors universitet 1955–72 och vid Åbo Akademi 1949–73.

Åke Hellman. Olja på duk, 52, 5 x 43,5 cm