Runar Meinander

ordförande
1943–1945
Beskrivning
Meinander var ordförande under fortsättningskrigets slutskede, då verksamheten var dämpad av krigstillståndet. Men ett undantag var brevkurserna, som anlitades flitigt, t.ex. av soldaterna vid fronten. Brevkursverksamheten utvecklades därför under hans tid till att även omfatta kurser för studentexamen. Meinander var initiativrik, men kunde inte arbeta länge i rörelsens tjänst då han 1945 avled i lungtuberkulos på Nummela sanatorium.
Meinander var överlärare, matematiker. Han var lektor i matematik och naturlära vid Svenska lyceum i Helsingfors 1931–44, överlärare vid Svenska normallyceum 1944–45. 

Camilla Parland. Akvarell, 36 x 28 cm