John Österholm

skattmästare
1924–1942
Beskrivning
född 5.10.1882 Ekenäs, död 16.11.1960 
Österholm var styrelseledamot i Svenska folkskolans vänner 1923–1944. År 1943 tilldelades han hederstiteln skolråd. Österholm hade år 1906 avslutat sina universitetsstudier för att på heltid ägna sig åt folkbildning. Han gjorde studieresor till Sverige och Danmark och anställdes samma år som lärare vid folkhögskolan i Östra Nyland, där han blev rektor från 1908 till 1923. I samklang med hans uppdrag inom politiken verkade han som rektor vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut (Arbis) 1923–1950.
Under sin långa riksdagsmannakarriär för SFP 1919–1960 var han ordförande för svenska riksdagsgruppen 1944–1960. Han var även ledamot i Svenska Finlands folkting 1941–1960, och arbetade för tidningen Västra Nylands Helsingforsredaktion åren 1922–1960. Efter andra världskrigets slut ingick han som medlem i den finska delegation som skickades till fredsförhandlingarna i Paris 1946.  Under 1950-talet var han en ivrig förespråkare till ett närmande mellan de nordiska länderna och för Finlands medlemskap i Nordiska rådet.

Marcus Collin. Pastell, 44 x 36 cm