Fredrik Rosberg

kassör/skattmästare
1887–1924
Beskrivning

Fredrik Rosberg var SFV:s inflytelserika kassör och skattmästare i 38 år, och medlem i direktionen (styrelsen) i drygt trettio år. Benämningen kassör ändrades år 1913 till skattmästare. 
Rosberg var östnylänning, och skaffade sig en gedigen utbildning; han var både ingenjör och filosofie kandidat. Som student kom han under Axel Olof Freudenthals inflytande och engagerades därför starkt i svensk-nationella och kulturella strävanden. Till vardags arbetade han först som maskiningeniör, och sedan vid telegrafverket, vilket till sist ledde till direktörsposten vid Helsingfors Telefonaktiebolag 1902.
Rosberg innehade många andra förtroendeposter utöver den i SFV. Han var medlem av Helsingfors stadsfullmäktige under olika perioder, och han var engagerad bl.a. i Svenska landsmålsföreningen, Svenska folkakademien och Helsingfors yrkes- och industriidkarförbund. Av samtiden beskrevs han som enkel, flärdfri, samvetgrann och redbar, uppburen i vida kretsar.

Elsa Sourander (cop.). Pastell, 46 x 37,5 cm