Victor Öhberg

ordförande
1886–1907
Beskrivning
född 15.2.1830 Pernå, död 17.11.1907 Helsinge
Öhberg var en av SFV:s stiftare och efterträdde 1886 Vilhelm Grefberg på posten som föreningens ordförande och verkställande direktör. Under hans tid säkerställdes föreningens växande verksamhetsformer som bestod i utvecklandet av ombudsnätverket, folkbildande föredrag och publikationer och understödandet av folkskolor. 1890 initierade direktionsmedlemmen Ernst Lagus ordnandet av en sång- och musikfest, troligen med finska och estniska motsvarigheter som förebild. Detta utgjorde starten till sju sångfester i SFV:s regi, varav den första ordnades redan följande år i Ekenäs. Öhberg valdes till den första sångfestkommitténs ordförande och Petrus Nordmann till sekretare. Den sista sångfesten som SFV arrangerade gick av stapeln i Åbo 1926, varefter verksamheten övertogs av Finlands svenska sång- och musikförbund, som bildades 1929.
Öhberg var en aktiv kommunalpolitiker och medverkade också till ett flertal andra allmännyttiga organisationers uppkomst. Öberg var skolman, fil.kand. 1860. Han verkade 1857–70 som lärare vid Helsingfors lyceum och var 1871–1901 folkskolinspektör i huvudstaden. 

Hjördis Nyberg (cop.). Olja på duk, 74 x 54 cm