Petrus Nordmann

sekr., ordförande
1884–1907, 1908–17
Beskrivning
född 30.1.1858 Helsingfors, död 27.10.1923 Borgå
Under Nordmanns tid började SFV att mer omfattande stöda bildandet av nya folk- och småskolor. Detta gjordes genom föreläsningar, publikationsverksamhet och genom att stöda skolorna finansiellt. Ofta stöddes lärarnas löner. Därtill grundades på hans initiativ språkröret “Tidsskrift för folkskolan och folkhögskolan”, varav den senare namndelen snart togs bort. Då folkskolornas ställning efterhand stärktes lagvägen började SFV prioritera småskolorna, för vilkas stöttande en konsulenttjänst inrättades 1913. Med SFV:s stöd hade ett småskolelärarinneseminarium grundats i Helsingfors 1897. Även fortbildning av lärare kom på programmet under denna tid i samarbete med Helsingfors universitet. Nordmann, som stakade upp flera viktiga stigar i SFV:s verksamhet, var en flitig skriftställare och skrev läroböcker för folkskolan, biografier samt kulturhistoriska och skönlitterära arbeten.
Nordmann var författare och folkbildare, fil.dr 1888. Han undervisade 1883–1909 i flera ämnen, bl.a. historia, vid Svenska fruntimmersskolan i Hfrs och var 1908–13 direktor för Svenska folkakademin i Helsinge. 

Maria Wiik. Olja på duk, 59,5 x 51 cm