Vilhelm Grefberg

ordförande
1882-1886
Beskrivning

(född 17.11 1842 Pernå, död 4.3 1886 Helsingfors)

Grefberg, som kom från en östnyländsk allmogesläkt, var en av SFV:s stiftare och dess första ordförande då föreningen grundades 1882. Liksom Axel Lille, som valdes till föreningens första sekreterare, påverkades Grefberg av A.O. Freudenthals arbete. Som utsänd av nyländska avdelningen (idag Nylands Nation) höll han under studietiden s.k. folkliga föredrag samt redigerade tidningen Folkwännen och medverkade i andra svensksinnade tidningar verksamma under denna tidsperiod. Grefberg var även intresserad av dramatik, skrev pjäser, agerade roller samt ledde den svenska huvudstadsscenens dramatiska avdelning 1876–85.

Under Grefbergs ordförandetid uppbyggdes kontaktnätet med ombud i svenskbygderna samt de första understöden började utdelas till folkbibliotek och skolor. Därtill inleddes SFV:s mångåriga skriftserie riktad till allmänheten, vars första alster utkom 1883. Dessa spriddes med hjälp av kringresande försäljare och via föredragsturnéer av SFV:s stipendiater.

Grefberg var praktiserande läkare, med.o.kir.dr 1880, med hudsjukdomar som specialitet.

Osignerad. Pastell, 33 x 26 cm