SFV:s kursverksamhet

SFV på Helsingfors Bokmässa

25 Oktober 2018, 10:00 - 28 Oktober 2018, 18:00

Sigrid Schauman- och Rafael Karsten-biografiernas pärmar

Sigrid Schauman – med palett och penna
Sigrid Schauman (1877–1979) var kvinna, bildkonstnär, kritiker, ensamförsörjare och modernist under en tid som inte gynnade en sådan rollblandning. Som konstnär intresserade hon sig mer för färg än för form; både landskapen och porträtten är särpräglade och sensibla. Camilla Granbackas heltäckande biografi visar hur Schauman utvecklades ännu som 80-åring, och hur hon på äldre dar anammade ett rätt burdust sätt att umgås, troligtvis för att hon i själva verket var en rätt blyg person.

PRESENTATION PÅ MÄSSAN - efteråt signering i SFV-montern 
Fredag  26.10 kl 17

Scen: Blåbärslandet (tidigare Tottiscenen)
Intervjuare: Peik Henrichson

 

Rafael Karsten – bland indianfolk i Sydamerika
I sin biografi över etnologen och religionsforskaren Rafael Karsten (1879–1956) hittar Raili och René Gothóni tre sammanbindande teman: religion, äventyr och utanförskap – alla med rötter i Karstens barndom och uppväxt. Hans äventyrliga, djupgående och banbrytande forskning bland indianfolken i Sydamerika ledde till stor popularitet, men senare anpassade han sig inte till utvecklingen inom antropologin och sociologin, och blev en outsider inom den akademiska världen.

PRESENTATION PÅ MÄSSAN - efteråt signering i SFV-montern
Söndag 28.10 kl 11
Scen: Blåbärslandet (tidigare Tottiscenen)
Intervjuare: Peik Henrichson


Plats
Helsingfors Mässcentrum
Mässplatsen 1, Helsingfors
00520 Helsingfors