SFV främjar utbildning, kultur och fri bildning
på svenska i Finland. Vi jobbar för att dessa sektorer får större kraft och starkare förutsättningar att förändra samhället till det bättre. Tillsammans med våra samarbetspartner och bidragsmottagare bygger vi ett rikare och mer tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark, självklar och positiv roll.

Hur jobbar vi?

Beskrivning

Vi jobbar för en tidsenlig och relevant fri bildning som stärker individer och berikar samhället.

Läs mer

Beskrivning

Vi verkar för en bärkraftig finlandssvensk kultur som engagerar och inspirerar.

Läs mer

Beskrivning

Vi jobbar för att varje individ utvecklar kompetenser som behövs för framtiden.

Läs mer

Beskrivning

Vi verkar för ett vitalt föreningsliv som stärker identiteten och demokratin, och gynnar ett aktivt medborgarskap.

Läs mer

En dag för demokratin

25 september 2019
kl. 12:00 – 16:00
Helsingfors
Läs mera »
04.09.2019 kl. 10:11

Minnesrunor – minibiografier?

Vad kännetecknar en bra minnesruna? Skall en nekrolog innehålla heltäckande biografisk data? Kan man skönja historiska och kulturella skillnader i olika länder när det gäller skriftliga eftermälen?
På SFV:s symposium får vi svar på dessa frågor, och kan dessutom bekanta oss med bokhöstens biografinyhet från SFV, och SFV:s hela biografiutgivning.
Läs mera »
03.09.2019 kl. 09:36

LitteraTur och Retur

Välkommen på ett intensivt veckoslut i litteraturens tecken! Författare och litteraturvänner från Österbotten och Västerbotten träffas 21–22 september 2019 i Vasa
Läs mera »
02.09.2019 kl. 09:52