Arvid Mörne-tävlingen 2024

Den 15 mars startar Arvid Mörne-tävlingen, som denna gång gäller dikter. Du kan sända in ditt bidrag elektroniskt via länken som öppnar då tävlingstiden börjar.  

Tävlingsregler:

 • Tävlingen är öppen för dig som vid tävlingstidens utgång, det vill säga 15.6.2024, inte fyllt 30 år.
 • Du som deltar i tävlingen är finländsk medborgare.
 • Tävlingen gäller dikter.
 • Du kan sända in ett bidrag till tävlingen.
 • Bidraget ska bestå av minst fem, men högst tio dikter.
 • Dikterna ska vara skrivna på svenska.
 • Du får inte delta i tävlingen, om du har publicerat dig i skönlitterär bokform på förlag.
 • Om du tidigare har vunnit ett penningpris i Arvid Mörne-tävlingen får du inte delta på nytt.

Instruktion:

 • Numrera sidorna i ditt manuskript.
 • Du tävlar anonymt – använd en pseudonym, som syns på varje manuskriptsida.
 • Du kan sända in ditt manus per post eller elektroniskt.
 • Om du sänder in ditt manus per post: 
 1. Lägg manuset i ett kuvert. Bifoga i ett separat kuvert följande personuppgifter: Namn, personnummer, fullständig adress, telefonnummer, e-post
 2. Skriv på kuvertet endast din pseudonym och slut kuvertet.
 3. Skriv ”Arvid Mörne-tävlingen” på kuvertet som innehåller ditt manus och brevet med dina personuppgifter.  
 4. Posta det till adressen:
  Svenska folkskolans vänner, Annegatan 12 A 24, 00120 Helsingfors.
 • Om du sänder in ditt manus elektroniskt: 
  Använd formuläret som är länkat längre ner (knappen). I formuläret ska du även mata in dina personuppgifter. En betrodd person på SFV:s kansli separerar dina riktiga personuppgifter från din pseudonym, och förmedlar endast det anonyma tävlingsbidraget till juryn.

Notera:

 • Tävlingstiden börjar 15.3.2024 och tar slut 15.6.2024 kl. 24 (poststämpel godkänns).
 • Manuskripten returneras inte och förstörs en tid efter att tävlingstiden gått ut. Se därför till att du har egna kopior och säkerhetskopior på dina texter.
 • Tävlingsbidragen bedöms av en jury. Endast prisvinnarna och eventuella mottagare av hedersomnämnanden meddelas om tävlingsutgången i mitten av september.
 • Prisutdelning är på Helsingfors bokmässa i oktober 2024.
 • SFV förbehåller sig den första publiceringsrätten till de prisbelönade tävlingsbidragen. En bok med vinnartexterna ges ut i samband med  prisutdelningen i oktober 2024. 

skicka in ditt bidrag


Allmänt om tävlingen

Syftet med tävlingen är att främja litterärt skrivande på svenska i Finland. Tävlingen gäller vartannat år dikter, vartannat år noveller. Ett första pris om 5000 euro, ett andra pris om 3000 euro och ett tredje pris om 2000 euro, samt eventuella hedersomnämnanden delas ut. Förstapristagaren erbjuds även en kortkurs i skrivande på Nordens folkhögskola på Biskops Arnö i Sverige. Kortkursen äger rum på sommaren och pågår cirka fem dagar. Dessutom får alla som premierats i SFV:s litterära tävlingar också delta i ett skrivarseminarium.

Frågor och Svar

Tidigare prisvinnare


Arvid Mörne som ung man. Han tittar rakt i kameran med stadig blick.

Vem var Arvid Mörne?

Med sin naturlyrik etablerade Arvid Mörne (1876–1946) skärgården och kustbygderna som finlandssvenskarnas eget poetiska landskap. Han hörde också till de mest respekterade bland ”den svenska jordens” ideologer, som ville bygga upp ett folkligt, finlandssvenskt och patriotiskt nationalmedvetande. 

Men för det svenska ekonomiska och politiska etablissemanget framstod Mörne i många avseenden som oppositionell person. Det var inte bara mot AKS och äktfinsk svenskfientlighet som Mörne höjde sin berömda djupa malmstämma; också mot Lapporörelsen och dess svenska gynnare, mot höger­radikalism i allmänhet och även mot de kommersiella intressenas kulturella förmynderi yttrade han sig både som diktare och publicist. Mörne var också Finlands mest framträdande representant för den nordiska demokratins ”beredskapsdiktning” mot de totalitära tendenserna i 1930-talets Europa.

Redan som ung hade Mörne väckt uppmärksamhet med sin friska men ännu något oviga lyrik, men av den samtida konservativa kritiken ställdes han i skuggan av andra diktare. Senare bedömare har med skäl vänt på rangordningen. 

Källa: Johan Wrede: ”Arvid Mörne”. Biografiskt lexikon för Finland, blf.fi, SLS
URN:NBN:fi:sls-4798-1416928957404