76065.jpg

Vi är redo för 2021

29.12.2020 kl. 10:55
Vi lämnar bakom oss ett år av många utmaningar, men också många möjligheter. Under hösten 2021 lanserar vi våra nya fokusområden för SFV:s verksamhet och bidragsutdelning – den nya strategiperioden startar i januari 2022.

Bild: Harri Säynevirta

Som så många andra organisationer fick vi tänka om i mars då coronan slog till. SFV:s vår- och utdelningsfest i april arrangerades digitalt, så också skrivtävlingarnas prisutdelningar i maj och september.

Vi införde snabb behandlingstid för bidrag för att svara mot de stora förändringarna. I april och maj strävade vi efter att ge besked redan veckan efter att ansökan skickats in. 


Anna-Kaisa Suni vann första pris i Solveig von Schoultz-tävlingen, SFV:s skrivtävling som riktar sig till alla finländare som fyllt 30 år och skriver på svenska. År 2020 gällde tävlingen dikter. Foto: Richard Hann

Bestående förändringar

Under 2020 använde vi sammanlagt drygt 3 miljoner euro på bildnings- och kulturverksamhet, inklusive bidrag, pris, stipendier och medaljer.

Vi vet att SFV-bidragen skapar samhällelig nytta och ett mervärde för mottagarna. I början av januari 2020 fick vi ta del av Aula Research utvärdering av SFV:s bidrag 2017–2019. Syftet var att mäta effekten av bidragen och SFV:s verksamhet, samt bidragsverksamhetens samhälleliga effekter. 

Under åren 2017–2019 har projekt med SFV-bidrag nått 1,5 miljoner människor: allt fler har fått ta del av fri bildning, meningsfull verksamhet och upplevt en ökad delaktighet i samhället.

Deltagarnas kompetens och kunskap har höjts, nya nätverk har bildats, organisationers förutsättningar att bedriva verksamhet på svenska har förbättrats och kulturkonsumtionen har blivit mångsidigare. 

Totalt 92 procent av bidragsmottagarna gav ett positiv omdöme om SFV:s fokusområden och över 94 procent var nöjda med samarbetet. För närmare 30 procent var finansieringen från SFV helt avgörande för förverkligandet av projektet.

Under 2021 fortsätter vi att utveckla utvärderingen av SFV:s bidrag och gör djuputvärderingar av utvalda projekt. 

Aula Research gjorde en utvärdering av SFV:s bidrag 2017-2019. Syftet var att mäta effekten av bidragen och SFV:s verksamhet, samt bidragsverksamhetens samhälleliga effekt.

Ny strategiperiod startar 2022

SFV:s nya strategiperiod börjar i januari 2022. Vi lanserar våra nya tyngdpunktsområden för utdelningen och vår egen verksamhet för nästa strategiperiod redan i oktober 2021. Vi utgår i all vår verksamhet från påvisade behov, och därför är fokusområdena inom utdelningen framtagna på basen av forskning och fakta.

Nya samarbeten under 2020

Vi etablerade nya samarbeten under 2020. Tillsammans med Akademiska Bokhandeln arrangerade vi bildande och litterära samtal i Akademens utrymmen i Helsingfors. Med nätverket Svenska Nu lanserade vi vänskoleprojektet Ska vi bli vänner? som startar hösten 2021.

Fri ansökningstid

SFV har löpande ansökningstid för bidrag. Du kan när som helst sända in en ansökan till SFV. Du kan ansöka för projekt som anknyter till våra fokusområden inom utbildningkultur och bibliotek, samt fri bildning.

SFV-året 2020

I SFV:s årsbok, SFV-kalendern som utkommer på våren 2021, får du ta del av hela SFV-året 2020. Några axplock kommer här:

Utbildning

I april då skolorna övergick till distansundervisning började vi genast samla in tips och modeller för distansundervining inom grundläggande utbildningen och andra stadiet. Vi fick in över 150 bidrag som fritt får användas i när- och distansundervisningen. 

Rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar lanserades i augusti. Vi samarbetade med många andra organisationer som brinner för samma sak: att stärka barns och ungas intresse för läsning, och att öka förståelsen för diversitet, altruism och gemensamt ansvar. Nästan 200 bidrag från 50 skolor i Svenskfinland sände in bidrag. Vi premierade 36 elever.

Vi startade pilotprojektet Den välmående skolan för skolledare i södra Finland. Målet är att stärka välmåendet bland barn, ungdomar och personal i skolan, samt utveckla en fungerande modell för kollegialt stöd för skolutveckling bland skolledare.
 

Rit- och skrivtävlingen Snälla hjältar lever vidare, bland annat genom en film där vinnare och frontfigurer i tävlingen berättar vad läsning och böcker betyder för dem.

Fria bildningen

Bokcirkelkampanjen En bokälskare har alltid sällskap, gjordes i samarbete med HSS Media och startade i slutet av juli. Varje vecka fram till slutet av oktober delade vi med oss av artiklar som uppmuntrade till läsning, bildning och gemenskap. Sammanlagt 25 nya bokcirklar startade under den här perioden. 

Min bildning-kampanjen startade i november och kommer att fortsätta under 2021. Genom kampanjen vill vi synliggöra bredden på fri bildning på svenska i Finland. Årligen genomförs över 900 föreningskurser med närmare 19 000 deltagare i samarbete med SFV:s studiecentral

Många föreningar och organisationer fick ställa om verksamheten och skapa digitala lösningar under våren. SFV arrangerade flera kurser i digitala möten och hur man kan arrangera föreningsliv online. Kurserna finns kvar att ta del av för alla intresserade.

SFV fungerade som en samlande kraft för Sommarlägret - ett digitalt superläger som arrangerades i juni 2020. Idén föddes då många barn- och ungdomsläger inhiberades som en följd av coronavirusets framfart. Vi ville tillsammans med arrangörerna erbjuda en digital version, där barn och unga ändå kunde vara tillsammans, vara aktiva och ha möjlighet att lära sig nya saker. Materialet finns kvar på sommarlägrets webbplats och kan användas till exempel på eftermiddagsverksamhet.

Projektet Idrottskul ger invandrartjejer möjlighet att hitta en hobby och bli delaktiga i samhället. SFV finansierade projektet.

Kultur och bibliotek

I undersökningen Det breda uppdraget - Utbildning, rekrytering och arbete för allmänna bibliotek på svenska i Finland framkom det att biblioteksanställda i tvåspråkiga kommuner gärna vill betjäna kunder bättre på svenska. SFV tog initiativ till en språkkurs i svenska för biblioteksanställda, som blir tillgänglig sommaren 2021

Med målet att skapa bärkraftiga modeller för långsiktig kulturverksamhet gav SFV flera stora bidrag till teatrar som verkar på svenska i Finland, bland annat Svenska Teatern och  Wasa Teater.

I SFV:s biografiserie gav vi ut biografier över professorn i konsthistoria, Lars-Ivar Ringbom och kördirigenten, musikprofessorn John Rosas. Hösten 2021 ger vi ut en biografi över författaren Tito Colliander.

Under 2021 fortsätter vi att jobba för att utbildningen, kulturen och biblioteken samt fria bildningen får större kraft och starkare förutsättningar att förändra samhället till det bättre.