Hannah Kaihovirta ny styrelseledamot i SFV

Äldre universitetslektorn Hannah Kaihovirta valdes till ny styrelseledamot på SFV:s årsmöte 26.4. Kaihovirta är docent vid Åbo Akademi och forskare och äldre universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik vid Helsingfors universitet.
Läs mera »
26.04.2023 kl. 10:39

”Vuxna ska finnas till för unga här och nu”

För att motverka ensamhet och utanförskap bland barn och unga behövs en bred palett av insatser och att olika sektorer jobbar tillsammans, säger Christian Wentzel, expert på förebyggande ungdomsarbete.
Läs mera »
20.04.2023 kl. 14:38

Bidraget som gav Svenska Teatern ett nytt sätt att jobba

Besökarsiffrorna pekar brant uppåt på Svenska Teatern. Nu skördar man frukterna av ett omfattande strategiarbete. Med hjälp av ett stort bidrag från Svenska folkskolans vänner har teatern förnyat sin marknadsföring och hittat ny publik. Målsättningen är att dela de nya insikterna med hela det finlandssvenska teaterfältet.
Läs mera »
29.03.2023 kl. 17:34

Nya Föreningsresursen är nu öppen

På foreningsresursen.fi hittar du Föreningsresursen – SFV:s sajt med tips, kunskap och inspiration som gäller föreningslivet i Finland. Nu har vi uppdaterat utseendet och strukturerat om innehållet för att bättre möta användarnas behov.
Läs mera »
27.03.2023 kl. 14:26

Fallåker fastigheten överlåts till Fallåker UF

Det extra föreningsmötet 20.3 fattade beslut om att överlåta Fallåker fastigheten i Esbo till Fallåker uf.
Läs mera »
20.03.2023 kl. 15:21

Här kommer lagen som är klara för final i SFV Start!

De sex tävlingslag som nu går vidare i utmaningstävlingen SFV Start! kommer med många nya lösningar för att motverka utanförskap bland barn och unga. Tävlingen, som SFV arrangerar tillsammans med Folkhälsan, går nu in i finalfasen. Final blir det den 23 maj.
Läs mera »
16.03.2023 kl. 21:05

Harriet Lindeberg-Saapunki ny styrelseledamot i Understödsföreningen

Den 16 mars kl. 14 höll Understödsföreningen för Svenska folkskolans vänner rf sitt årsmöte. Till ny styrelseledamot valdes fil.mag. Harriet Lindeberg-Saapunki, chef för svenska ärenden vi Helsingfors universitet.
Läs mera »
16.03.2023 kl. 11:02

Siv Sandberg får Folkbildningspriset

Forskaren och universitetslektorn Siv Sandberg, Åbo, får Folkbildningspriset på 15 000 euro för sin betydande insats som folkbildare i förvaltningsfrågor och vid val.
Läs mera »
16.03.2023 kl. 08:00

Jonas Wilén får Kulturpriset

Kulturpriset på 15 000 euro ges till bildkonstnären Jonas Wilén på Åland för hans mångsidiga och dynamiska konstnärliga gärning.
Läs mera »
16.03.2023 kl. 07:32

Arto Heiskanen får Christoffer Grönholms pris

Lektor Arto Heiskanen i Åbo får priset på 10 000 euro för att han i sin svenskundervisning på ett förtjänstfullt sätt utvidgat klassrummet till att omfatta både språket och kulturen.
Läs mera »
16.03.2023 kl. 08:00

Delta i Solveig von Schoultz-tävlingen!

Nu har skrivtävlingen för dig över 30 år startat. Tävlingen gäller denna gång noveller. Skicka in ditt bidrag senast 15.6.
Läs mera »
15.03.2023 kl. 01:43

Mer resurser på analys, datainsamling och HR

SFV gör en intern omorganisering för att omfördela och effektivera resurserna. Ekonomie magister Viveka Åberg, tidigare sektorsansvarig för Kultur och bibliotek, får en ny tjänst som controller.
Läs mera »
10.03.2023 kl. 07:29

Osäker tid sätter press på unga – många upplever ensamhet

Delad glädje är dubbel glädje. Det må vara en kliché, men det är sant. När de sociala sammanhangen brister mår vi dåligt – och idag är de unga särskilt utsatta. Allt fler flickor upplever ensamhet medan många pojkar saknar en riktigt nära vän. 
Läs mera »
08.03.2023 kl. 07:47

Ansök nu till skolnätverket BRAVO!

Nu ska skolor som vill komma med i det nya nätverket ansöka om att komma med. Verksamheten startar hösten 2023 och gäller det första året lärare som undervisar i musik och bildkonst i år 1–6. Nätverket ska hjälpa skolorna i arbetet att skapa en skola där konstämnen både syns och hörs som en naturlig del av vardagen, över ämnesgränser och under hela läsåret.
Läs mera »
01.03.2023 kl. 12:50

SFV kallar till årsmöten 2023

SFV:s understödsförening håller årsmöte den 16 mars kl 14. SFV:s huvudförening håller årsmöte den 26 april kl 15. Båda mötena hålls på SFV:s kansli, Annegatan 12, Helsingfors.
Läs mera »
16.02.2023 kl. 09:45

Stora känslor när unga tar sig an drömmar

48 tusen möjligheter och minst lika många drömmar. Men vad är det som hindrar oss från att lyckas? Det har ungdomarna i Wava-institutet i Jakobstad funderat på under ett års tid. Resultatet är nycirkusföreställningen 48 tusen möjligheter, som framförs av elever från Wava-institutet i Jakobstad.
Läs mera »
15.02.2023 kl. 10:00

Hon slår ett slag för konstämnenas roll i skolan

Gun Oker-Blom har ägnat hela sitt yrkesliv åt utbildningsfrågor och kultur. De största förändringarna på utbildningsområdet har enligt henne skett de senaste åren i och med digitaliseringen. Nu borde konstämnenas status höjas, som en motvikt till den teknologiska utvecklingen.
Läs mera »
03.03.2023 kl. 06:30

Studerande – ansök om stipendium nu!

Under februari månad tar Svenska studiefonden emot stipendieansökningar. Om du studerar på högskola eller universitet ska du söka nu, men läs kriterierna först!
Läs mera »
01.02.2023 kl. 15:51

SFV Start! kan bli starten på något stort

Investerar du i ett barn blir avkastningen ett tryggt barn, vilket resulterar i en stabil vuxen. Stabila vuxna resulterar i stabila samhällen vilket gagnar alla i samhället. Bland annat den här tesen drevs då innnovationstävlingen SFV Start! gick in i sin accelerationsfas där lösningar för att minska ensamhet och utanförskap bland barn och unga vaskas fram.
Läs mera »
27.01.2023 kl. 16:52

Tack för bidragen!

Sammanlagt 136 noveller har skickats in till Arvid Mörne-tävlingen 2023.
Läs mera »
23.01.2023 kl. 13:43

Sofie Stara får Topeliuspriset

Sofie Stara som arbetar som ledarskribent på Österbottens Tidning får Topeliuspriset – det finlandssvenska publicistpriset 2023. Prissumman är 7 500 euro. Hon får priset för sina skarpa samhällsanalyser och sin starka känsla för rättvisa och jämlikhet.
Läs mera »
19.01.2023 kl. 15:45