Sommarens öppettider

SFV-kanslierna är öppna vardagar kl. 9–15 fram till midsommar. Efter midsommar håller vi sommarstängt och öppnar igen 3.8. SFV-huset G18 håller sommarstängt 29.6–3.8.
Läs mera »
01.06.2020 kl. 10:59

Malin Ström och Jonas Ahlskog bidrar med kunnande inom fria bildningen på SFV

I april projektanställdes fil.dr Jonas Ahlskog och pol.mag. Malin Ström. De är sakkunniga inom fria bildningen och bidrar framöver med sin kunskap och kompetens: Malin håller i trådarna för Föreningsresursens innehållsförnyelse, och Jonas bidrar med samhällsanalys och texter till den allmänna diskussionen.
Läs mera »
28.05.2020 kl. 08:37

Jämlikt på distans

Mycket ordnas på distans och det är bra. Men det sätter också många i en ojämlik situation: Det är omöjligt att se till att alla på riktigt har likvärdig teknik, som datautrustning och kvalitativt bra uppkopplingar. Dessutom har inte alla, och kommer inte heller någonsin att ha, samma färdigheter att handskas med teknik. Läs hela ledaren av kanslichef Johan Aura, där han påminner oss om att ordna verksamhet så att alla kan delta på så jämlika villkor som möjligt.
Läs mera »
27.05.2020 kl. 08:01

Digitala idébanken för distansundervisning nu öppen

I april inbjöd SFV lärare att sända in goda modeller för distansundervisning. Totalt inkom över 150 bidrag och nu finns de samlade på www.sfv.fi/distans.
Läs mera »
25.05.2020 kl. 13:19

Gymnasieeleverna Julius Annanperä och Rosa Smed vann första pris för sina uppsatser i svenska

SFV arrangerar tillsammans med föreningen Svensklärarna i Finland rf uppsatstävlingar i svenska för årskurs två i gymnasiet. Sammanlagt 82 bidrag skickades in till tävlingarna, som arrangeras i kategorierna lång och medellång lärokurs.
Läs mera »
25.05.2020 kl. 10:50

Finskspråkiga grundskoleelever belönas för goda uppsatser i svenska

Lotte Wallenius från Reso, Emma Multala från Pyhäsalmi, Taru Ovaska från Helsingfors, Joonatan Korpela från Vanda vann första pris för sina uppsatser i svenska.
Läs mera »
25.05.2020 kl. 08:43

SFV:s årsmöten hålls i juni

På grund av virusläget sköts de två SFV-föreningarnas årsmöten upp. Nu hålls de i juni, och man kan också delta via videolänk.
Läs mera »
15.05.2020 kl. 15:23

De här tio bidragen uppmärksammas med stipendium!

I april inbjöd vi lärare att skicka in tips och modeller för distansundervisning. Tio bidrag uppmärksammas nu med ett stipendium på 8 000 euro och alla som skickat in ett bidrag får pedagogisk litteratur som tack för viljan att dela med sig.
Läs mera »
13.05.2020 kl. 08:08

Kan Kulturtriangeln bli ett vardagsrum?

Några finlandssvenska fonder vill ta reda på om centrala Helsingfors kan erbjuda en kulturell mötesplats med svenskspråkiga och nordiska förtecken. Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr och Föreningen Konstsamfundet finansierar en utredning om möjligheterna till mångsidig kulturverksamhet i den så kallade Kulturtriangeln.
Läs mera »
11.05.2020 kl. 10:56

Ellenore Wentjärvi från Jakobstad vann Arvid Mörne-tävlingen

Sammanlagt 123 bidrag tävlade i årets Arvid Mörne-tävling, som gällde dikter. Ellenore Wentjärvi från Jakobstad vann tävlingen "för en pulserande prosalyrisk diktsvit som skruvat skärskådar ung olust". Andra pris gick till Emma Levo från Helsingfors och tredje pris tilldelades Christoffer Steffansson från Vasa.
Läs mera »
11.05.2020 kl. 00:01

Föreslå en Fredrika-stipendiat

Känner du en vardagshjälte? Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje höst ut till en person som gjort en samhällsmoderlig gärning i Svenskfinland, och i år har du möjlighet att föreslå en Fredrika-stipendiat. Lämna in ditt förslag senast 25.5.
Läs mera »
08.05.2020 kl. 09:01

Tack för alla tips och modeller för distansundervisning!

Vi har fått in sammanlagt 153 tips och modeller för distansundervisning av lärare från alla skolstadier. Alla som skickat in bidrag belönas med yrkeslitteratur. Bidragen publiceras på projektets webbplats så fort vi kategoriserat dem och gjort dem sökbara.
Läs mera »
07.05.2020 kl. 08:49

Den välmående skolan – ett nätverksprojekt för skolledare

Är du övertygad om att framgångsrik verksamhet i skolan bygger på välmående? Vill du delta i ett utvecklingsnätverk där vi lär av varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter? Välkommen med i SFV-projektet Den välmående skolan som startar i höst.
Läs mera »
06.05.2020 kl. 10:30

Totalt 138 bidrag till Solveig von Schoultz-tävlingen

Den 15 april gick tävlingstiden ut för Solveig von Schoultz-tävlingen, som gäller dikter. Totalt inkom 138 bidrag och nu har tävlingsjuryn påbörjat sitt arbete.
Läs mera »
06.05.2020 kl. 08:01

Arvid Mörne-tävlingens digitala prisutdelning 11.5

Varmt välkommen att ta del av Arvid Mörne-tävlingens prisutdelning på SFV:s webbplats! Prisutdelningen arrangeras digitalt i form av en prisutdelningsvideo, som publiceras den 11 maj strax efter midnatt.
Läs mera »
05.05.2020 kl. 15:40

Ansök till Fenixprogrammet!

Är du verksamhetsledare för ett förbund eller en centralorganisation och vill utveckla ditt ledarskap? Nu har du möjlighet att ansöka om en plats till Fenixpogrammet – ett forskningsbaserat program för strategiskt ledarskap i ideella organisationer. Sänd in din ansökan senast den 7 juni.
Läs mera »
05.05.2020 kl. 09:29

SFV stärker utbildningen, kulturen och fria bildningen genom resurser till nya projekt

SFV har fri ansökningstid för bidrag. Under tiden februari till april fick 54 sökande positivt besked. Bland bidragsmottagarna finns bland annat pilotprojektet MEDA- Läskompetens, ett projekt kring läskompetens bland svenskspråkiga högskolestuderande.
Läs mera »
30.04.2020 kl. 09:39

Tack för alla bidrag till Solveig von Schoultz-tävlingen!

Tävlingstiden för SFV:s skrivtävling för över 30-åringar, Solveig von Schoultz-tävlingen har gått ut. I medlet av augusti kontaktar vi dem får ett pris eller ett hedersomnämnande.
Läs mera »
16.04.2020 kl. 11:39

Lärare! Vill du ha boken ”Hur vi lär”, och delta i vår bokcirkel?

SFV delar ut 100 exemplar av boken ”Hur vi lär” till lärare som meddelar intresse. Mottagarna av boken får möjlighet att delta i SFV:s bokcirkel, samt delta i Online Educa Berlin-kongressen 2–4.12 till subventionerat pris.
Läs mera »
16.04.2020 kl. 09:20

SFV:s studiecentral sprider digibildning

SFV:s studiecentral satsar extra mycket just nu på att sprida bildning, kunskap och färdigheter i digitalisering. Det är frågan om kurser i digitala färdigheter, men också om ett nära samarbete med föreläsaren och forskaren Linda Mannila.
Läs mera »
09.04.2020 kl. 07:47

Arvid Mörne-tävlingen avgjord – pristagarna offentliggörs 11.5

– Det finns en glädjande bredd i de bästa bidragen, säger Mia Österlund, ordförande för tävlingens jury som nu slutfört sitt arbete. Prisvinnarna och mottagarna av hedersomnämnande har fått meddelande om tävlingsutgången. Namnen offentliggörs den 11 maj under en digital prisutdelning.
Läs mera »
07.04.2020 kl. 09:21