Beviljade bidrag (septemberansökan)

Svenska folkskolans vänner delar ut 314 300 euro i allmänna bidrag för ansökningar inom septemberperioden.
Läs mera »
21.11.2016 kl. 12:54

Ny fond inom SFV

Pehr Gustaf Engmans fond grundades på SFV:s styrelsemöte den 26 augusti. Avkastningen ska i första hand användas till förmån för finlandssvenskt bildningsarbete i enlighet med SFV:s allmänna ändamål.
Läs mera »
24.10.2016 kl. 13:55

Arvid Mörne-tävlingen 2017

SFV utlyser den skönlitterära tävlingen för ungdomar - Arvid Mörne-tävlingen 2017 - för personer som vid tävlingstidens utgång inte fyllt 30 år.
Läs mera »
19.10.2016 kl. 09:21

Flykt - nytt land, nytt liv

Dags för årets andra #G18prat-seminarium! Kom och lyssna till Danjin Malinovics kritikerhyllade monolog om flykten med sin familj från Bosnien Hercegovina.
Läs mera »
10.10.2016 kl. 11:05

Två intressanta kvinnor i höstens SFV-biografier

Den tionde och den elfte SFV-biografin lanserades officiellt på SFV:s biografisymposium i oktober. I år dominerar två intressanta kvinnogestalter, som också kände och inspirerade varandra: Helena Westermarck och Hilma Granqvist.
Läs mera »
05.10.2016 kl. 12:09

Kom med i SFV!

Skriv in dig som medlem i SFV före Bokmässan i Helsingfors: få gratisbiljett till mässan.
Läs mera »
19.09.2016 kl. 15:28

Rickard Eklund vinnare i årets Solveig von Schoultz-tävling

Tävlingen gällde i år dikter och sammanlagt skickades 117 tävlingsbidrag in.
Läs mera »
05.09.2016 kl. 14:11

Ny SFV-tjänst: Minnesrunor.fi

Minnesrunor.fi är SFV:s nya webbplats för finlandssvenska minnesskrifter över hädangångna finlandssvenskar, och personer nära knutna till finlandssvenskheten.
Läs mera »
26.08.2016 kl. 15:10

Flytten till nya lokaler i Vasa och Åbo klar

I SFV:s nya utrymmen finns mötesrum som inom kort kan bokas av föreningar och organisationer.
Läs mera »
22.08.2016 kl. 10:00

SFV-kalendern 2016

SFV:s årsbok, SFV-kalendern, har utkommit i 130 år i obruten serie.
Läs mera »
15.06.2016 kl. 14:53

SFV:s stipendier för goda prestationer i svenska

I samband med studentdimissionerna delade SFV i finskspråkiga skolor ut tio stipendier med diplom, för goda prestationer i A- och B-svenska.
Läs mera »
08.06.2016 kl. 11:59

Hälsa3 - arbetsvälmående inom tredje sektorn

I oktober 2016 kör Hälsa3-projektet igång i Vasa, Åbo och Helsingfors.
Läs mera »
08.06.2016 kl. 11:56

Styrelsedagar

Evenemanget som ditt förbunds styrelse inte vill missa! Boka 8-9 oktober för en helg i Helsingfors.
Läs mera »
24.05.2016 kl. 09:52

SFV-magasinet 2/16 ute

Integration på svenska, årets pris- och medaljregn, Pippi på Vasa Teater... Detta och mycket mer kan du läsa om i årets andra nummer!
Läs mera »
16.05.2016 kl. 16:06

#G18prat.fi nu öppnad

Seminariekonceptet #G18prat har fått en egen webbplats. Gå in och ge förslag på nästa tema!
Läs mera »
03.05.2016 kl. 10:46

Beviljade bidrag 2016 (februariansökan)

Svenska folkskolans vänner delar år 2016 ut 708 674 euro i allmänna bidrag för ansökningar inom februariansökningsperioden. Av 1131 ansökningar beviljades 374 ändamål.
Läs mera »
26.04.2016 kl. 14:00

Solveig von Schoultz-tävlingen avslutad

Totalt inkom 117 bidrag. Prisutdelningen sker i början av september.
Läs mera »
20.04.2016 kl. 14:39

Pia Österman ny styrelsemedlem

Verksamhetsledare, FM Pia Österman valdes till ny styrelsemedlem på SFV:s årsmöte 30.3.
Läs mera »
05.04.2016 kl. 13:26

SFV med på Bokmässan i Helsingfors 2016

SFV lanserar åter två biografier på bokmässan i Helsingfors i oktober: över målaren, författaren och kulturhistorikern Helena Westermarck, och över kulturantropologen Hilma Granqvist.
Läs mera »
16.03.2016 kl. 13:50

SFV har en ny webbsida, än sen?

Det är inte längre en nyhet att en organisation lanserar en uppdaterad webbsida. Det gjorde SFV vid årsskiftet – för fjärde eller femte gången, beroende på hur man räknar. Men i år fanns det en betydande skillnad jämfört med föregående gånger.
Läs mera »
03.03.2016 kl. 13:38

Svenska skolan i Lahtis

SFV:s artikelserie om de svenska språköarna och deras skolor har flera gånger visat hur mycket som hänger på eldsjälars engagemang. När det gäller Svenska skolan i Lahtis är det i högsta grad sant – med fog kan man säga att knappast något blivit av utan rektor Karin Ihalainens insats.
Läs mera »
03.03.2016 kl. 13:24